PPP w sektorze ochrony zdrowia – „Akademia PPP w ochronie zdrowia”

W dniach 23 i 24 kwietnia 2015 odbędzie się w Ossie koło Rawy Mazowieckiej konferencja „Realizacja inwestycji w ochronie zdrowia w formule PPP”. Będzie to pierwsze spotkanie w  ramach projektu „Akademia PPP w ochronie zdrowia”, organizowane przez Starostę Rawskiego – Józefa Matysiaka, WARBUD S.A. – jedną z największych firm budowlanych w Polsce oraz przez firmę doradczą A.M.G. Finanse. W ramach wydarzenia odbędzie się także Konwent Powiatów Województwa Łódzkiego. Honorowy patronat nad konferencją objęło m. in. Ministerstwo Gospodarki, Marszałek Województwa Łódzkiego, Bank Gospodarstwa Krajowego, Związek Powiatów Polskich oraz Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego.

Podczas wydarzenia oraz debat z udziałem cenionych praktyków przedstawione zostaną obecne wyzwania stojące przed sektorem ochrony zdrowia oraz samorządami terytorialnymi, szczególnie w zakresie modernizacji placówek medycznych i potencjalne źródła finansowania inwestycji. Kluczowym tematem będzie model partnerstwa publiczno-prywatnego i jego zastosowanie w realizacji inwestycji, w tym sektora ochrony zdrowia. Zaprezentowane zostaną zagadnienia prawne, finansowe i organizacyjne. Nie zabraknie także przykładów realizacji oraz wskazówek do praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy.

W roli prelegentów wystąpią między innymi: przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki i Banku Gospodarstwa Krajowego, Marek Wójcik – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, Marcin Wawrzyniak – Radca Prawny, Instytut PPP, Rafał Cieślak – Radca Prawny, Kancelaria Cieślak & Kordasiewicz, Stanisław Cubała – Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Łódzkiego, Jacek Grabowski – kanclerz Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Adam Kozierkiewicz – JASPERS, Europejski Bank Inwestycyjny, Małgorzata Majer – Prezes STOMOZ, Janusz Kazimierczak – Prezes Spółki Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o., Przemysław Andrzejak – Prezes Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

Wśród gości pojawią się między innymi: eksperci ds. PPP oraz inwestycji i technologii medycznej, Dyrektorzy Szpitali Powiatowych, Wojewódzkich i Klinicznych, Starostowie z Województwa Łódzkiego, skarbnicy i partnerzy samorządowi z innych regionów, przedstawiciele wojewody, burmistrzowie i prezydenci miast, a także przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

RelatedPost