time-273857_1920

W ramach pakietu działań na rzecz rozwoju PPP, Ministerstwo Rozwoju przygotowało bazę 145 projektów planowanych do realizacji w formule PPP o łącznej wartości 48 mld zł.

Baza to źródło informacji o ilości, wartości, rodzaju, zakresie, skali oraz lokalizacji planowanych inwestycji PPP w Polsce. Zawiera zweryfikowaną, wiarygodną i aktualną (stan na 29 marca) listę 145 projektów. W tym 46 ogłoszonych już postępowań o wybór partnera prywatnego, i 99 planowanych do uruchomienia w najbliższym czasie. Łączna wartość tych inwestycji to 48 mld zł. Dominują przedsięwzięcia z zakresu infrastruktury transportowej, efektywności energetycznej, sportu i turystyki, ochrony zdrowia.

Poza bazą projektów planowanych, Ministerstwo przygotowało także m.in:

  • bazę inwestycji PPP z zawartymi umowami;
  • propozycję zmian w prawie;
  • projekt szkoleniowy dla administracji rządowej i samorządowej;
  • wsparcie doradcze dla wybranych projektów.

Wszystkie te działania wpisują się w projekt Polityki Rządu w zakresie rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego, której powstanie zapowiada Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Polityka Rządu w zakresie rozwoju PPP jest już na zaawansowanym etapie legislacyjnym.

Więcej informacji o powyższych działaniach na stronie Ministerstwa.

Baza 145 planowanych projektów znajduję się pod poniższym linkiem.

 

RelatedPost