22 listopada w Mikołajkach odbędzie się jubileuszowa konferencja, organizowana przez Polskie Stowarzyszenie Menadżerów Budownictwa, której przewodnim hasłem będzie „PPP szansą na finansowanie rozwoju regionalnego. Przedsiębiorstwo budowlane – Inwestor – Samorząd”.

Wiceprezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Budownictwa Janusz Zaleski, zachęcając do udziału w tym wydarzeniu podkreślał wielokrotnie w wywiadach, że PPP to wieka szansa, z której skorzystać mogą wszyscy, dlatego warto ten temat zgłębiać i o nim rozmawiać.

„Chcemy, aby konferencja stała się forum dyskusyjnym dla partnerów realizujących zadania w oparciu o ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym.”

Według Janusza Zaleskiego PPP może być odpowiedzią na potrzeby inwestycyjne samorządów. Podkreśla, że to kierunek w dobrą stronę, ale zależy od tego jak polski rząd będzie wspierał ten program. Z perspektywy branży, którą on reprezentuje zaangażowanie i otwarcie się na PPP większej liczby firm budowlanych jest realne, ale… Trzeba doprowadzić do takiej sytuacji, w której budżety samorządów na realizację PPP będą tworzone na podstawie faktycznych, realnych kosztów funkcjonowania obiektów użyteczności publicznej.

Najistotniejszą barierą powodującą zniechęcenie w angażowanie się w PPP przez firmy budowlane – według Wiceprezesa PSMB – jest zdecydowany brak edukacji. Podkreśla też, że trzeba zmienić w istotny sposób podejście banków do wspierania zamierzeń PPP i do tych podmiotów, które chcą się podjąć inwestycji budowanej w takiej partnerskiej formule.

Jak Pan przekonałby tych nieprzekonanych do PPP?
Po to właśnie jest ta konferencja, żeby można było spotkać strony i wymienić poglądy spełniając również warunek edukacyjny.

RelatedPost