Zdecydowaliśmy się na tę inwestycję dlatego, że Płocczanie tego od nas oczekiwali. Nie ma w regionie podobnej inwestycji. Mieliśmy dobre doświadczenia z poprzednich projektów PPP i to zaprocentowało. – Powiedziała Joanna Michalak, Kierownik Referatu Polityki Gospodarczej i PPP UM Płocka.

Dialog trwał trzy lata i w tym czasie mocno ewoluował. Jak mówi Przemysław Szulfer, Dyrektor Administracyjno-Finansowy w Firmie Warbud SA: Projekt ewoluował od projektu prawie koncesyjnego, poprzez klasyczny projekt opłaty za dostępność, do takiego w którym wypracowaliśmy kompromis. Infrastruktura publiczna w opłacie za dostępność z elementami komercyjnymi po stronie partnera prywatnego.

W trakcie wystąpienia przedstawiciele Podmiotu Publicznego (Miasto Płock) i Partnera Prywatnego (Warbud S.A.) przedstawili case-study dotyczące projektu obejmującego zaprojektowanie, budowę, sfinansowanie, utrzymanie i zarządzanie obiektem aquaparku w Płocku. Jest to pierwsza i jak na razie jedyna w Polsce tego typu inwestycja, która zostanie zrealizowana w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

Moderator: Rafał Cieślak (radca prawny)

Uczestnicy: Joanna Michalak (Miasto Płock)

Przemysław Szulfer (Warbud S.A.)

Mariusz Ruszowski (Warbud S.A.)

 

https://www.youtube.com/watch?v=bwnwccsbgRs

RelatedPost