W dniu 31 stycznia 2017 r. zakończono etap inwestycyjny pionierskiego projektu PPP pn. „Budowa budynku Sądu Rejonowego w Nowym Sączu”. Blisko 6 miesięcy przed terminem końcowym. Od 1 stycznia 2018 ruszył etap utrzymania i zarządzania przedsięwzięcia.

Partner Prywatny w ciągu zaledwie 20 miesięcy od wbicia pierwszej łopaty, zakończył etap prac inwestycyjnych. Nowy 4 – kondygnacyjny budynek jest jednym z najnowocześniejszych obiektów sądowych w Polsce. To jedyny w skali kraju rządowy projekt partnerstwa publiczno – prywatnego, gdzie po stronie Podmiotu Publicznego stoi Skarb Państwa – Sąd Okręgowy w Nowym Sączu.

Warbud (spółka odpowiedzialna za etap inwestycyjny) zrealizował kontrakt w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Wraz z początkiem roku, obiekt o powierzchni użytkowej 8000 m2, wyposażony w 18 sal rozpraw, w tym jedną z dodatkowym zabezpieczeniem dedykowaną procesom osób szczególnie niebezpiecznych – oddano do użytkowania. Tym samym, oficjalnie rozpoczęto 20 – letni etap utrzymania i zarządzania, za który odpowiada spółka Vinci Facilities Polska.

Zapraszamy do zapoznania się ze zdjęciami nowo wybudowanego obiektu Sądu Rejonowego: