Przedstawiamy harmonogram prac przy budowie Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Płocku realizowanego w formule PPP:
PŁOCK_AQUAPARK
- Obecnie na terenie realizacji projektu zaczęte zostały przygotowania do budowy dróg technicznych, które będą miały za zadanie sprawnie obsłużyć plac budowy.
- Ogrodzono cały teren budowy
- Wyburzono stary gmach szkoły podstawowej, która mieściła się w tym miejscu.
- W międzyczasie uzyskano akceptację koncepcji architektonicznej obiektu i zaczęto tworzyć projekt budowlany umożliwiający zdobycie pozwolenia na budowę i rozpoczęcie jej.
KALENDARIUM
29 kwietnia 2021 – podpisanie umowy PPP na budowę Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Płocku
termin realizacji robót obowiązuje od dnia zawarcia umowy i wynosi 33 miesiące – 28 stycznia 2024

RelatedPost