Z perspektywy 10 lat funkcjonowania PPP w Polsce można powiedzieć, że nasz rynek wciąż jeszcze raczkuje – dr Rafał Cieślak, Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz.

0

Jak widać, PPP „samo” się nie rozkręci. Kilkanaście umów o PPP zawieranych każdego roku to zdecydowanie za mało, aby mówić o realnym rozwoju współpracy publiczno-prywatnej. Potraktujmy więc ten okres 10 lat, który jest za nami, jako czas oswajania się z PPP.

Myślę, że 2018 rok stanowić może zatem pewną cezurę czasową, a 2019 będzie to rok „nowego otwarcia” dla partnerstwa publiczno-prywatnego. Świadczą o tym zintensyfikowane działania mające na celu rozwój PPP w Polsce na szczeblu rządowym (polityka rządu ws. rozwoju PPP, wsparcie doradcze i szkoleniowe dla podmiotów publicznych, promowanie dobrych praktyk PPP) oraz coraz większe otwarcie na tę formułę współpracy w samorządzie terytorialnym.

Uważam, że trzeba wykorzystać nową energię, jaką daje nam „duża nowelizacja” ustawy o PPP i zacząć wreszcie realizować projekty w odpowiedniej skali, czyli kilkudziesięciu umów rocznie.

*dr Rafał Cieślak – radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Od wielu lat zajmuje się zagadnieniami partnerstwa publiczno-prywatnego, funduszy unijnych, zamówień publicznych. Jest autorem książek i publikacji z tego zakresu.

RelatedPost