Minął tydzień od zakończenia Forum Liderów PPP, które odbyło się w Warszawie. Czas na krótkie podsumowanie. Chociaż tematem wiodącym miała być infrastruktura, projekty drogowe realizowane w PPP, to dyskusje i uwagi dotyczyły rozmaitych projektów -tych zrealizowanych i niezrealizowanych.

19

Wątkiem, który przewijał się w wielu dyskusjach nie był wcale aspekt prawny, a budowanie relacji partner prywatny vs. partner publiczny. Co ciekawe obie strony – a zwłaszcza sektor prywatny – widzi w tym spory problem. Abdellah Benhatta z Egis Projects S.A. opowiadając o swoich wieloletnich doświadczeniach dotyczących projektów PPP realizowanych na całym świecie, zaznaczył że dużo więcej energii i czasu poświęca się na określenie obowiązków stron (a zwłaszcza partnera prywatnego), a zbyt mało na budowanie komunikacji i łączności. „A przecież PPP polega na realizowaniu wspólnego celu. Proces PPP powinien zaczynać się od budowania zaufania, bo jest miara późniejszego sukcesu” – podkreślał przedstawiciel Egis Project.

Artur Tusiński, Burmistrz Podkowy Leśnej, nie ma wątpliwości że PPP jest właśnie tą drogą, która wprowadza komfort życia małej społeczności zupełnie w inny wymiar. Zwracał jednak uwagę na to, że nie zawsze te małe lokalne społeczności mają duże budżety i duże projekty do zaoferowania. I jak podkreślał, przez to bardzo szybko stają się mało atrakcyjni dla partnera prywatnego.

Łukasz Marcinkiewicz, Dyrektor Generalny LHE i Rozwiązań Infrastrukturalnych, zapytany o wzajemne oczekiwania odnośnie projektów PPP, powiedział że ma tylko jedno – żeby projekty, o których się dużo w Polsce mówi i dyskutuje po prostu się zadziałały. „Żeby nie kończyło się na pomysłach, dyskusjach na temat projektów, ale żebyśmy cieszyli się zrealizowanymi projektami np. budowy dróg w PPP.”

11

Paneliści biorący udział w Forum Liderów PPP wielokrotnie pytani byli o swoje doświadczenie i o to jakie wymieniłby czynniki sukcesu projektów PPP. Oto niektóre z nich:

  • długofalowe planowanie
  • nieograniczenie strony prywatnej jeśli chodzi o jej kreatywność techniczną, technologiczną otwartość. Partnerzy prywatni podkreślali, że strona publiczna często narzuca daleko idące rozwiązania techniczne, które w perspektywie 20 lat (a tyle trwa umowa PPP) nie mają racji bytu, stają się szybko przestarzałe.
  • konsultowanie z partnerem prywatnym np. lokalizacji – jednym słowem korzystanie z doświadczeń partnera prywatnego. Czasami lokalizacja w żaden sposób nie pasuje do projektu i z góry wiadomo, że będą problemy.

Forum Liderów PPP miało w tym roku swoją trzecią już edycję.

 

RelatedPost