W dniu 1 marca 2017 r. podpisana została umowa PPP na modernizację 5 budynków szkolnych w podwarszawskiej gminie Wiązowna. Partnerem samorządu zostało konsorcjum firm Warbud oraz Siemens.

Partner Prywatny będzie odpowiedzialny za zapewnienie finansowania, wykonanie dokumentacji projektowej, przeprowadzenie robót budowlanych i prac termomodernizacyjnych oraz utrzymanie techniczne obiektów wraz z zarządzaniem gospodarką energetyczną przez okres 15 lat. Zgodnie z warunkami podpisanej umowy PPP, prace budowlane trwać będą 19 miesięcy. W zakres przedsięwzięcia wchodzą następujące obiekty: Szkoła Podstawowa w Gliniance, Zespół Szkolno – Gimnazjalny w Zakręcie, Zespół Szkolno – Gimnazjalny w Wiązownie, Gimnazjum w Gliniance, Świetlica w Woli Duckiej.

Inwestycja w Wiązownie to tzw. „hybrydowy” projekt PPP, w którym wykorzystywane są trzy źródła finansowania: fundusze unijne, publiczne oraz kapitał partnera prywatnego.

Na Mazowszu nie było do tej pory podobnego przedsięwzięcia, współfinansowanego ze środków UE. Wiązowna wykorzysta w ramach PPP pozyskane dofinansowanie. Będzie ono stanowić kilkumilionowy wkład własny podmiotu publicznego w przedsięwzięcie.

Poniżej video z podpisania umowy oraz galeria zdjęć:

 

RelatedPost