Korzystne zmiany dla projektów hybrydowych 

14 października 2016 roku weszły w życie zmiany, które realnie wpływają na korzyść projektów hybrydowych. Zmienione Wytyczne Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, jednoznacznie wskazują że wydatki ponoszone w związku z realizacją hybrydowego projektu PPP , kwalifikują się do refundacji w ramach udzielonego dofinansowania.

Więcej informacji dostępnych na PPP.GOV.PL 

Czytaj także:

RelatedPost