W dniu 8 marca 2018 r. do Sejmu trafił przyjęty wcześniej przez Radę Ministrów projekt ustawy o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw.

Celem projektu ustawy jest poprawa otoczenia prawnego partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce. Nowelizacja ustawy o PPP wynika bezpośrednio ze Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Zaproponowane rozwiązania mają umożliwić efektywne przygotowanie i realizację projektów infrastrukturalnych w formule PPP oraz wyeliminować niejasności w przepisach.

Najważniejsze rozwiązania zaproponowane w projekcie:

  • minister ds. rozwoju regionalnego będzie obowiązkowo wydawał niewiążącą opinię na temat realizacji projektów w innej formule niż PPP, finansowanych z budżetu państwa w kwocie co najmniej 300 mln zł (tzw. test PPP);
  • wprowadzenie dobrowolnego opiniowania przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju mniejszych projektów (ocena stanu przygotowania i zasadności realizacji projektu w formule PPP na wniosek zamawiającego);
  • wprowadzenie obowiązku przeprowadzania analizy efektywności realizacji przedsięwzięcia w formule PPP;
  • wprowadzenie przepisów ułatwiających monitoring rynku PPP;
  • umożliwienie realizacji projektów PPP na bazie istniejących spółek podmiotu publicznego;
  • dopuszczenie udzielania przez samorządy dotacji celowych dla partnerów prywatnych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją zadań samorządowych.

Przebieg dalszych prac nad projektem ustawy można śledzić na stronie Sejmu.

RelatedPost