Krajowy Standard Rachunkowości dotyczy umów w PPP

buy-cash-coins-2116-830x550

W Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów z 29 sierpnia 2016 r. poz. 63 opublikowany został Krajowy Standard Rachunkowości Nr 10  pt. „Umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi”. Celem publikacji jest wyjaśnienie wszelkich wątpliwości wokół tematu. Rozpatrywane jest ujęcie, wyceny, prezentacja umów na inwestycje realizowane w Partnerstwie Publiczno-Prywatnym w sprawozdaniach finansowych partnera prywatnego i partnera publicznego.

Zmiany będą miały zastosowanie dla sprawozdań finansowych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2017 roku.  Więcej informacji dostępnych na stronie Ministerstwa Finansów
>>> INFORMACJE KOMITETU STANDARDU RACHUNKOWOŚCI <<<

Czytaj także:

 

RelatedPost