25 i 26 września Płock po raz kolejny zaprasza na międzynarodową konferencje na temat PPP. Gośćmi i uczestnikami spotkania będą przedstawiciele samorządów, instytucji publicznych oraz partnerów prywatnych z Polski i Europy.

Logo-Forum-PPP-2019

Międzynarodowe Forum PPP jest cyklicznym wydarzeniem rokrocznie gromadzącym w Płocku praktyków zarówno z sektora publicznego jak
i prywatnego, którzy chętnie dzielą się swoimi doświadczeniami z gośćmi Forum. Spotkanie tworzy unikatową na skalę kraju platformę wymiany myśli i opinii. To nie tylko panele dyskusyjne, ale również prelekcje, case studies, warsztaty oraz networking. Międzynarodowe Forum PPP odbywa się już trzeci raz. Zaproszeni zostali na nią przedstawiciele administracji rządowej, ZMP, banków, członkowie zarządów i dyrektorzy firm zaangażowanych w PPP.

Konferencja odbędzie się w Płockim Ośrodku Kultury i Sztuki. Dla przedstawicieli sektora publicznego jest ona bezpłatna. Więcej informacji na www.forumppp.plock.eu

A tak było w ubiegłym roku.

 

RelatedPost