Komentarz do raportu „Rynek partnerstwa publiczno-prywatnego i koncesji w Polsce w 2014 r. na tle stanu obowiązującego w latach 2009-2013”.

Mirosław Józefczuk_Warbud_smallPPP dopiero raczkuje w naszym kraju. Uważam jednak, że pojawiła się realna szansa na rozwój kontraktów PPP w Polsce. W ostatnim czasie nastąpiły liczne i przede wszystkim znaczące zmiany w otoczeniu rynkowym związanym z PPP. Ministerstwo Gospodarki oraz Ministerstwo Infrastruktur i Rozwoju obecnie dbają o promocję PPP w Polsce i tym samym zachęcają samorządydo rozpisywania projektów w tym modelu. Jednocześnie samorządy zaczęły przełamywać swój opór wobec angażowania podmiotów prywatnych oraz ich środków w inwestycje dla sektora użyteczności publicznej.

Dzisiaj partner prywatny rozmawia z partnerem publicznym jak równy z równym. Wiemy, że banki chcą finansować projekty PPP, partnerzy prywatni chcą je realizować, brakuje nam tylko ostatniego ogniwa: realnego rozpisywania przetargów w formule PPP przez partnerów publicznych.

Jak pokazuje jednak raport „Rynek partnerstwa publiczno-prywatnego i koncesji w Polsce w 2014 r. na tle stanu obowiązującego w latach 2009-2013” strona publiczna przykłada coraz większą wagę do starannego przygotowania przetargów. Dzięki temu coraz mniej postępowań zostaje unieważnionych z powodu wad formalno-prawnych.

Jako przedstawiciele strony prywatnej mamy również poczucie, że strona publiczna zaczyna rozumieć, że PPP to nie oddanie całej odpowiedzialności partnerowi, a podziałobowiązków, ryzyk i kosztów adekwatnie do możliwości, tak aby stworzyć optymalny model współpracy, sprzyjający efektywnemu kosztowo i czasowo projektowi. Zwiększyła się także chęć strony publicznej do ponoszenia części ryzyk projektowych, a także do merytorycznych dyskusji jeszcze na etapie analizy przedrealizacyjnej. Zmiany są już namacalne. Doskonałym przykładem może być milowy, pierwszy rządowy projekt PPP w Polsce w Nowym Sączu, który Warbud S.A. ma zaszczyt realizować.

Wszystkie te zmiany dają nadzieję na coraz bardziej prężny rozwój PPP w Polsce a tym samym i krok naprzód dla naszej gospodarki.

Mirosław Józefczuk – Członek Zarządu Warbud S.A. 

Raport Ministerstwa Gospodarki.


RelatedPost