Ruda Śląska bez mieszkań komunalnych w PPP

Miasto Ruda Śląska poszukiwało partnera prywatnego, który w formule PPP zaprojektuje, sfinansuje, wybuduje i będzie utrzymywał mieszkania komunalne. Jedną z firm, która brała udział w dialogu technicznym, była  firma WARBUD SA. Finalnie jednak żaden z potencjalnych wykonawców nie zdecydował się złożyć oferty, a postępowanie zostało unieważnione.

Poniżej znajduje się komentarz WARBUD SA w odniesieniu do unieważnienia przetargu na budowę mieszkań komunalnych w Rudzie Śląskiej w formule PPP.


Partnerstwo publiczno-prywatne niesie szereg korzyści dla sektora publicznego. Przede wszystkim jest to kompleksowa usługa wykonania, utrzymania i finansowania inwestycji. PPP to także realna odpowiedzialność wykonawcy za jakość dostarczonej infrastruktury w długim okresie użytkowania, a nie tylko w okresie rękojmi. To również niższe koszty dla sektora publicznego, nawet o 20% wobec tradycyjnej formy realizacji zamówień publicznych.    

Te i inne korzyści z PPP są możliwe pod jednym warunkiem – rozsądnego rozłożenia odpowiedzialności pomiędzy stroną publiczną i prywatną.  Z przykrością musieliśmy uznać warunki zaproponowane przez Miasto Ruda Śląska za niemożliwe do akceptacji, ponieważ istotnie zaburzały równowagę stron umowy. Ponadto, naszym zdaniem, zaproponowane warunki uniemożliwiały pozyskanie korzystnego finansowania dla tego projektu.

Jako że, kontrowersyjne zapisy nie zostały zmienione, Warbud – podobnie jak pozostali wykonawcy – nie zdecydował się złożyć oferty na budowę mieszkań w Rudzie Śląskiej w formule PPP.

Warbud SA aktywnie uczestniczy w rozwoju i propagowaniu PPP w Polsce. Jest także czynnym uczestnikiem wielu postępowań w formule PPP na polskim rynku. Niezmiennie promujemy optymalne rozwiązania umowne dla PPP w Polsce. We współpracy z Ministerstwem Rozwoju, PARP czy wieloma instytutami wypracowujemy zdrowe standardy PPP .

Choćby z tego powodu nie możemy firmować projektów, które stoją w sprzeczności z naszą polityką.

Przemysław Szulfer
Wicedyrektor administracyjno-finansowy
Warbud SA

 

Czytaj także:

RelatedPost