Seminarium „Dobre Praktyki PPP. Budowa i zarządzanie akademikami”

02.03.2016 r. w kampusie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego odbyło się seminarium na temat: Dobre Praktyki PPP. Budowa i zarządzanie akademikami. Seminarium organizowane zostało przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Fundację Rektorów Polskich.

Celem spotkania było stworzenie platformy umożliwiającej przeprowadzenie dogłębnej i wszechstronnej analizy zagadnień prawnych i ekonomicznych związanych z Partnerstwem Publiczno-Prywatnym oraz wskazywanie dobrych praktyk w jego realizacji w szkolnictwie wyższym. Seminarium przybliżyło przybyłym gościom możliwości płynące ze współpracy nauki z sektorem prywatnym. Specjaliści-praktycy wskazali przykłady dobrych praktyk w realizacji inwestycji. Swoimi doświadczeniami podzieliła się także firma Warbud, w której imieniu prezentacji dokonał Pan Mirosław Józefczuk, Członek Zarządu WARBUD S.A.

Szczegóły spotkania 

 

 

RelatedPost