Gmina Słupsk ogłosiła postępowanie, w którym poszukuje Partnera Prywatnego, żeby z nim wspólnie zrealizować przedsięwzięcia polegającego na budowie, sfinansowaniu oraz wieloletnim utrzymaniu i zarządzaniu drogami gminnymi.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje drogi w następujących lokalizacjach: osiedle nr I „Złoty Potok” w Bydlinie, osiedle nr II w Bydlinie (ul. Wczasowa, Spokojna, Pogodna oraz Wspólna, Dębowa i Kasztanowa) oraz „Kwitnące Ogrody” w Krępie.

Długość przewidywanych do wybudowaniu dróg to ok. 13 km. Dodatkowo, Partner Prywatny zobowiązany będzie utrzymywać ok. 23 km dróg na wspomnianych osiedlach. Planowany okres obowiązywania umowy PPP to 15 lat. Wartość projektu oszacowano na 29 mln zł netto.

Wybór Partnera Prywatnego odbywa się w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, Partner Prywatny będzie otrzymywać wynagrodzenie w formie opłaty za dostępność.

Wnioski o dopuszczenie do dialogu konkurencyjnego można składać do 12 lutego 2018 r.

 

RelatedPost