45768990_327102687873799_77522312856862720_n

Hasło „smart city” pobudza wciąż wyobraźnię. Wydajność infrastruktury miejskiej oraz podniesienie świadomości mieszkańców z wykorzystaniem do tego najnowszej technologii informacyjno – komunikacyjnej – taka właśnie wizja miast kusi samorządowców. Eksperci zwracają uwagę na to, że dziś samorządy podejmują często działania jednorazowe, które ogólnie nawiązują do idei „inteligentnych miast”. Brakuje za to kompleksowego działania. Coraz częściej podkreślana jest rola PPP w budowaniu „smart cities”.

forum-PPP-day2-11W czasie Międzynarodowego Forum PPP w Płocku Marek Zdanowicz, Dyrektor ds. prawnych i projektów PPP w DK Energy Polska, mówił o tym, że bardzo nośnym tematem i istotną kwestią w której PPP może się wykazać jest walka ze smogiem. Wymaga to dużo większego otwarcia ze strony publicznej na tego rodzaju projekty.

Tworzenie smart city w przypadku każdego miasta oznacza coś innego, bo każde miasto jest wyjątkowe i w tym zakresie nie da się nic kopiować w skali 1:1 – uważa Bartosz Dominiak, Smart City Expert&Blogger. Budowa inteligentnych miast ma jedną cechę wspólną – musi łączyć wszystkich interesariuszy: władze miasta, mieszkańców, naukę, biznes, organizacje pozarządowe, przyjezdnych. Dlatego wdrożenie skutecznego partnerstwa publiczno- prywatnego ma fundamentalne znaczenie, bo może pozwolić na synergię potencjału partnerów publicznego i prywatnego.

O smogu, czystym powietrzu, o elektro-mobilności i o roli PPP będą dyskutować przedstawiciele sektora prywatnego, rządowego i samorządowego, już 5 grudnia na „Speed uppp” w Warszawie.

Jak podkreśla organizator wydarzenia Bartosz Korbus, z Instytutu PPP, jest to spotkanie praktyków PPP. Mam nadzieje, że samorządowcy – już po wyborach – przyjadą na to spotkanie i zainspirują się. Może pojawią się już z gotowymi pomysłami i w krótkiej prezentacji pokażą gdzie widzą pole współpracy z sektorem prywatnym jeśli chodzi o czyste powietrze, elektromobilność. Speed uppp, to doskonała okazja, żeby porozmawiać o konkretach, o możliwościach współpracy.

DSC_5005 (2) copyRząd podejmuje działania planistyczne, jednak brakuje zgrania sektora rządowego, samorządowego oraz prywatnego – dodaje Bartosz Korbus. To zgranie jest niezbędne, żeby był przepływ wiedzy i pieniędzy. Chcielibyśmy pójść krok dalej i zobaczyć jak nowe ramy prawne, polityczne i finansowe, które rząd stworzył dla czystego powietrza i elektromobilności, wpisują się w formułę PPP.

Bartosz Dominiak, Smart City Expert&Blogger, który będzie jednym z uczestników grudniowego spotkania, zwraca uwagę na to, że w kontekście smart city i PPP warto myśleć nie tylko o dużych projektach infrastrukturalnych. Przede wszystkim o mniejszych działaniach, w tym dotyczących usług publicznych, które w miastach inteligentnych wymagają wykorzystania nowych technologii. Tutaj w szczególności widzę duży potencjał do działania na styku administracji miejskich i startupów, czyli młodych firm technologicznych.

Szczegółowe informacje dotyczące „Speed uppp” Poland dostępne są TU.

RelatedPost