Zespół badawczy w Harvard Kennedy School of Government stworzył internetową stronę P3Guide, która  ma pomagać urzędnikom państwowym i samorządowym w ustaleniu, kiedy zdecydować się  na tradycyjną metodę dostarczania infrastruktury i finansowania komunalnego, a kiedy zdecydować się na partnerstwo publiczno-prywtane. Takie drzewo decyzyjne jest dostępne na stronie: www.P3Guide.com

Przewodnik opiera się na praktycznych doświadczeniach i wywiadach z urzędnikami odpowiedzialnymi za zamówienia publiczne, specjalistami z rynku finansowego, ekspertami inżynieryjnymi i dostawcami infrastruktury, którzy skupiają się na tradycyjnym dostarczaniu infrastruktury, jak i z tymi którzy wybierają formułę PPP. Członkowie zespołu tworzącego aplikację internetową badali także literaturę dotyczącą PPP i analizowali duże projekty ze Stanów Zjednoczonych i zagranicy.

Pytania i odpowiedzi w narzędziach są zaprojektowane z myślą o podstawowej infrastrukturze na dużą skalę, takiej jak transport, drogi i mosty, użyteczności publicznej oraz porty i lotniska. Mogą jednak dotyczyć innych kategorii infrastruktury, takich jak szkoły, mieszkania i łączność z Internetem.

„Drzewo decyzyjne” jak nazywany jest P3Guide definiuje różne struktury zamówień PPP. Następnie umożliwia przeglądającemu dostęp do narzędzi decyzyjnych, które prowadzi go przez serię pytań związanych z czterema głównymi rozważaniami analitycznymi związanymi z:

  • legislacją,
  • finansami,
  • wyzwaniami technicznymi,
  • polityką.

W zależności od odpowiedzi na pytania system sugeruje odpowiednie zamówienie i metodologie. To może być dobre wyjście do analizy i decyzji, czy model 3P może zadziałać dla danego projektu.

RelatedPost