Wystarczyło 18 miesięcy, żeby konsorcjum: Warbud SA, Siemens i Siemens Finance oddało do użytkowania placówki oświatowe w gminie Wiązowna pod Warszawą – budowane lub modernizowane z wykorzystaniem innowacyjnej formuły partnerstwa publiczno – prywatnego. Choć, zgodnie z umową PPP, etap inwestycyjny jeszcze trwa, to partner prywatny podjął wysiłek umożliwienia eksploatacji większości szkół wraz z pierwszym dzwonkiem.

Projekt dotyczy budowy i modernizacji pięciu budynków oświatowych.  Firmy, o których mowa,  zapewniły: finansowanie, wykonanie dokumentacji projektowej, roboty budowlane i prace termomodernizacyjne. Jak podkreśla dr Rafał Cieślak, radca prawny„dotychczas w Polsce takiej inwestycji PPP jeszcze nie było.”

To projekt bardzo wymagający, bo jest w nim kilka budynków rozrzuconych na terenie całej gminy i każdy był na innym etapie rozwoju. Niektóre wymagały tylko termomodernizacji, czy rozbudowy, a inne postawienia zupełnie nowych budynków.

Jak tłumaczy Przemysław Szulfer z Warbud S.A. dużym wyzwaniem w tym projekcie było zorganizowanie finansowania, rozłożenia spłaty inwestycji na kilkanaście lat. „To ryzyko wzięło na siebie Siemens Finance. Kolejnym zadaniem była modernizacja energetyczna placóweki to obligo wzięła na siebie firma Siemens. Natomiast Warbud podjął się wyzwania polegającego na koordynacji i przeprowadzeniu prac budowlanych i modernizacyjnych w bardzo krótkim terminie, w kilku miejscach na terenie całej gminy.”

DSC_4512 (2) copy

Teraz Siemens przez 15 kolejnych lat będzie odpowiedzialny za zarządzanie gospodarką energetyczną tych obiektów. „Gmina Wiązowna będzie miała się czym pochwalić, bo rozwiązania zastosowane w szkołach są najnowocześniejsze na świecie. Możemy monitorować obiekty 24/h, bo mamy bezpośredni i zdalny dostęp do instalacji, możemy szybko i na bieżąco reagować.” – tłumaczy Dariusz Fabiszewski, Siemens

Wójt gminy Wiązowna chwali sobie współpracę z firmami realizującymi projekt. „To był dobry wybór i  wybór formuły PPP oraz dodanie do tego hybrydowego finansowania – bo część środków mamy pozyskane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. To sprawiło, że jesteśmy na końcu ważnego etapu inwestycji, a dzieci już od tego roku będą uczyć się w komfortowych warunkach” – podkreśla Janusz Budny.Przez tych 15 lat gmina będzie spłacać inwestycję częściowo korzystając przy tym z unijnej dotacji.

Skoro projekt sprawdził się – mówi Marek Tobiacelli z firmy Siemens – to trzeba  zachęcać inne samorządy do tego, żeby skorzystały z praktyk sprawdzonych przez gminę Wiązowna.  Mirosław Józefczuk z Warbud S.A przypomina zaś, że w chwili podpisywania umowy z podmiotem publicznym, czyli z gminą Wiązowna (półtora roku temu) PPP nie było tak popularne jak jest dziś, dlatego warto docenić upór Wójta.  „Trzeba było mieć dużo odwagi a przede wszystkim odwagi intelektualnej, żeby przekonać otoczenie, żeby przekonać samorząd i żeby przekonać innych uczestników projektów PPP do tej inwestycji”.

DSC_4438 (2) copy

„Szkoły, tego typu budynki, to jest naprawdę idealny przykład realizacji PPP w formule opłaty za dostępność.” Tak dr Rafał Cieślak puentuje inwestycję i podkreśla, że ta formuła jest obecnie zdecydowanie niedostatecznie wykorzystywana w samorządzie terytorialnym.

RelatedPost