Warbud S.A.  przekazała w piątek (6.04.2018 r.) symboliczny klucz do nowego gmachu Sądu Rejonowego w Nowym Sączu. Tak uczczono wydarzenie ważne dla Skarbu Państwa, lokalnego samorządu, firmy Warbud S.A. i wszystkich instytucji zaangażowanych w realizację pionierskiego przedsięwzięcia.

To pierwsza inwestycja Skarbu Państwa zrealizowana w formule Partnerstwa Prywatno-Publicznego. Gmach Sądu Rejonowego w Nowym Sączu – wraz z całym zapleczem – firma Warbud S.A. wybudowała w ekspresowym wręcz tempie. Wystarczyło 20 miesięcy i budynek został oddany do użytku.

To był ważny test, który miał pokazać rządowi i samorządom sens oraz efektywność korzystania z formuły PPP. Jako partner prywatny zaprojektowaliśmy, wybudowaliśmy, finansowaliśmy budynek sądu i zgodnie z umową będziemy nim zarządzać przez kolejne 20 lat. Charakterystyczne dla formuły PPP jest to, że budujemy niejako dla siebie. Dlatego projektowaliśmy budynek w sposób przemyślany oraz postawiliśmy na wysoką jakość materiałów i technologii. Od samego początku postrzegamy ten projekt jako wyjątkowo prestiżowy, dlatego do realizacji oddelegowaliśmy naszych wybitnych inżynierów – Mirosław Józefczuk, Członek Zarządu Warbud S.A.

Kalendarium powstawania inwestycji:

  • marzec 2015 – podpisanie umowy PPP pomiędzy Skarbem Państwa a spółką należącą do firmy WARBUD S.A.,
  • lipiec 2015 – zatwierdzenie przez Sąd koncepcji projektowej,
  • sierpień 2015 – zamknięcie finansowania wspólnie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego,
  • kwiecień 2016 – uroczyste wbicie pierwszej łopaty,
  • grudzień 2017 – oddanie budynku do użytkowania.

Obecny na uroczystości wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak bardzo wysoko ocenił współpracę i efekt zrealizowanej w formule PPP inwestycji.

Taka forma inwestycji mobilizuje partnera prywatnego do tego, żeby zbudować szybko, dobrze i energooszczędnie. Per saldo będzie można tu mówić o oszczędnościach. Dzięki partnerstwu możemy rozpoczynać inwestycje, dysponując mniejszą ilością pieniędzy, ponieważ finansowanie rozkłada się na 20 lat – Łukasz Piebiak, Wiceminister Sprawiedliwości.

Przedsięwzięcie o łącznej wartości blisko 125 mln zł prowadzone było pod nadzorem Ministerstwa Sprawiedliwości, Banku Gospodarstwa Krajowego i przy wsparciu merytorycznym Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Wspólne działania sektora prywatnego i publicznego z zakresu infrastruktury mają dzięki PPP większe szansę na powodzenie. Administracja może wyjść z roli „zamawiającego”, a firmy z roli „wykonawców”, tak aby jedni i drudzy stali się przede wszystkim „partnerami” i realizowali kolejne inwestycje lub rozwijali nowe usługi publiczne – Witold Słowik, Wiceminister Inwestycji i Rozwoju.

18 sal rozpraw, okazały hol, 4 kondygnacje naziemne i 1 podziemna, nowoczesne rozwiązania technologiczne, efektywność energetyczna ‒ komfortowe miejsce pracy dla około 220 osób. Takimi warunkami może się dziś poszczycić jeden z najnowocześniejszych sądów w Polsce.

- Nowy budynek pozwolił nam wszystkie agendy, wydziały które były w różnych lokalizacjach, przenieść do jednego miejsca. To duża wygoda dla naszych klientów, petentów. Budynek jest nowoczesny, sale są klimatyzowane. Wszystko jest ze sobą dobrze skomunikowane Dariusz Rams, Prezes Sądu Rejonowego w Nowym Sączu.

Dziś ta inwestycja jest wzorem dla samorządów rozważających wykorzystanie formuły PPP.

‒ Jesteśmy, jako Warbud, bardzo aktywnym uczestnikiem rynku PPP. Bierzemy udział w wielu warsztatach, szkoleniach, konferencjach. Staramy się moderować rynek. Również współpracujemy z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju w tworzeniu dobrych praktyk, dobrej legislacji. Przez dwa lata, czyli kiedy ruszyła budowa nowosądeckiego sądu, zmieniło się dużo. Zmieniło się podejście, klimat wokół PPP. Widać, że sektor publiczny przestał się tej formuły bać ‒ Przemysław Szulfer, dyrektor finansowy Warbud S.A.

RelatedPost