Warsztaty PPP w Szczecinie. Źródło: wzp.pl
Dnia 29 maja w Sali Sesyjnej Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie odbyły się warsztaty na temat partnerstwa publiczno-prywatnego. Organizatorem wydarzenia był Instytut Partnerstwa Publiczno Prywatnego oraz Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.Wydarzenie było skierowane do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego.

Przy rosnących oczekiwaniach społecznych, którym nie zawsze są w stanie sprostać budżety samorządów, konieczna jest ewolucja koncepcji administrowania. Zastosowanie partnerstwa publiczno-prywatnego daje możliwość wykorzystania efektywnego narzędzia realizacji zadań samorządów. Celem organizowanego spotkania było pogłębienie wiedzy na temat PPP, przedstawienie dobrych praktyk w zakresie projektów oświetleniowych, termomodernizacyjnych, drogowych oraz wskazanie alternatywnych instrumentów finansowania zadań publicznych. W roli prelegentów pojawili się przedstawiciele m.in. Polskich Inwestycji Rozwojowych, Gminy Krobia, IPPP, Philips Lighting Poland, Siemens oraz firmy budowlanej Warbud.

Warsztaty PPP w Szczecinie. Przemysław Szulfer, Firma Warbud. Źródło: wzp.pl

 

Przedstawiciele firmy Warbud wraz z firmą doradczą A.M.G. Finanse oraz przedstawicielem strony publicznej – Urzędu Miasta i Gminy Bobolice, omówili planowany projekt Budowy Domu Spokojnej Starości w Bobolicach w formule PPP. Podczas prezentacji Warbud S.A. omówił również dobre praktyki przetargów w trybie PPP na przykładzie pierwszego w Polsce rządowego projektu PPP realizowanego w Nowym Sączu.

Podsumowując wnioski z prezentacji, odpowiednie przygotowanie przedrealizacyjne, dobór doświadczonych doradców, oraz przeprowadzenie dialogu pomiędzy stronami jest gwarancją pomyślności inwestycji w formule PPP. Odpowiedzialność partnera prywatnego za zarządzanie i utrzymywanie placówki przez kolejne 20 lat sprawia, że projekt realizowany jest z najwyższą starannością.

Europejskie przykłady realizacji z wykorzystaniem PPP w inwestycjach wskazują na słuszność zainteresowania tym modelem. W Niemczech oszczędności wynikające zpodjęcia inwestycji w tym modelu dla budowy i zarządzania placówkami edukacyjnymi wynosiły nawet 20% w skali roku.

Jak pokazują duże i małe przykłady zaprezentowane podczas wydarzenia, PPP nie jest modelem trudnym, a odpowiednie przygotowanie oraz podjęcie dialogu ze stroną prywatną jest gwarancją inwestycji efektywnej finansowo.

RelatedPost