Poprosiliśmy Macieja Kopańskiego, Dyrektora ds. Rozwoju ENGIE Polska, o opinię na temat tego jak i czy samorządy wykorzystują PPP do wdrażania projektów w obszarze wytwarzania i dystrybucji ciepła, czy efektywności energetycznej. POLECAMY.

PPP jest szansą aby nawet małe samorządy uzyskały dostęp do najnowszych technologii, szczególnie w obszarze wytwarzania i dystrybucji ciepła, efektywności energetycznej czy też szeroko rozumianego zarządzania usługami miejskimi.

Aby tak się mogło zadziać konieczna jest otwartość na rozwiązania proponowane przez potencjalnych partnerów. Wymagania umowne powinny skupiać się na przemyślanym zdefiniowaniu mierników dostępności i jedynie w minimalnym zakresie definiować oczekiwania co do konkretnych rozwiązań technicznych. Te powinny bazować na wiedzy i doświadczeniu potencjalnych partnerów, co umożliwi pozyskanie konkurencyjnych ofert.

user_11106034_afd8fc_hugeDobrym przykładem jest tutaj np. obszar ciepłownictwa czy efektywności energetycznej gdzie samorząd powinien definiować ogólny zakres prac, czy rodzaj technologii, dobór poszczególnych urządzeń czy rozwiązań pozostawiając dla partnerów.

Niestety bardzo często samorządowcy nie są otwarci na nowe rozwiązania. Ich osądy bazują na tym co już było wykonane w innych projektach. Bez krytycznej oceny, czy takie rozwiązania w przypadku ich projektu mają sens techniczny i ekonomiczny.

Przykładem mogą być technologie związane z wytwarzaniem ciepła, gdzie częsta jest sytuacja kiedy to Partner Publiczny forsuje jakieś konkretne rozwiązanie, tylko dlatego bo słyszał, że sąsiednia gmina też takie ma i jest zadowolona.

Występuje również sytuacja odwrotna, gdzie pewne rozwiązania są wskazywane jako niedopuszczalne, tylko dlatego że w innym projekcie się nie sprawdziły. Niestety następuje to najczęściej jedynie na podstawie emocji, bez pogłębionej analizy przyczyn niepowodzenia konkretnych projektów.

RelatedPost