Centrum Handlowe Renoma we Wrocławiu

Centrum Handlowe Renoma Wrocław

Rys historyczny:

Fundatorami DH Renoma przy ul. Świdnickiej we Wrocławiu byli Bracia Wertheim. Obiekt otwarto
2 kwietnia 1930 r.. To największy zabytkowy obiekt tego typu w Polsce oraz jedyny zachowany dom towarowy przedwojennego „Wertheima”. Budynek w ciągu swojej kilkudziesięcioletniej historii zachwycał również swoją wyjątkową elewacją, na której pojawiły się oryginalne złocenia, a także niezwykłe rzeźby portretowe przedstawiające twarze ludzi pochodzących z różnych kontynentów. 

Centrum Handlowe Renoma Kiedyś

Obiekt:

Powierzchnia użytkowa: 77 769,00 m2
Powierzchnia całkowita: 99 531,00 m2
Powierzchnia zabudowy: 10 715,00 m2
Kubatura:  381 705 m3
Termin realizacji: IV/2007 –IV/2009
Projekt: Pracownia Projektowa Maćków

Nagrody:

  • Modernizacja Roku 2009
  • Budowa Roku 2009
  • Najlepsza realizacja architektoniczna 2009 i 2010

Realizacja: 

  • Rewitalizacja obiektu przeprowadzona została przez ówczesnego właściciela – firmę Centrum
    Development & Investments. Kontrakt obejmował m.in. prace remontowe budynku zabytkowego pochodzącego z 1929 r., odbudowanego  ze zniszczeń wojennych w 1948 r.
  • Zakres prac objął wszystkie kondygnacje. Kondygnacje  -1, parter, +1, +2, +3 zostały przeznaczone na powierzchnie handlowe, kondygnacje +4, +5, +6 na powierzchnie biurowe.
  • Wykonana została korekta układu przestrzennego budynku oraz częściowa przebudowa konstrukcji, umożliwiająca jego scalenie z nowym skrzydłem.
  • Część istniejącego budynku została wyburzona. Fasady nowego są skomponowane horyzontalnie i dopasowane rytmem oraz wysokością do fasad zabytkowej części obiektu.

 

RelatedPost