W modelu PPP partner prywatny może odpowiadać za całościowe przeprowadzenie inwestycji tj. sfinansowanie (w zależności od ustaleń w postępowaniu ofertowym), zaprojektowanie, wybudowanie i wyposażenie. Wybór partnera, który kompleksowo zajmie się inwestycją daje wymierne korzyści od już początku projektu. System sfinansuj & zaprojektuj & wybuduj & wyposaż pozwala elastycznie i bezproblemowo uzyskać założony cel.

Kompleksowość usług projektowych, budowlanych i utrzymaniowych – KORZYŚCI I OSZCZĘDNOŚCI:

• Oszczędność czasu (pieniędzy) wynikająca z realizacji jednego, a nie trzech lub czterech przetargów
• Oszczędność środków finansowych ze względu na skrócenie czasu realizacji
• Przyspieszenie rozpoczęcia działalności w nowych oddziałach – tym samym szybsze zwiększenie przychodów
• Możliwość elastycznego i bezproblemowego wprowadzania zmian w projekcie
• Odpowiedzialność za realizację po stronie jednej firmy, a nie trzech lub czterech
• Gwarancja uzyskania zamierzonego efektu końcowego w najkrótszym czasie

Obowiązek utrzymywania przez partnera prywatnego wybudowanego przez siebie budynku przez określony w umowie czas sprawia, iż kwestia doboru wysokich jakościowo materiałów, wyposażenia czy sprzętu jest również dla niego priorytetem ze względu na ponoszone koszty utrzymania i modernizacji. Za niedociągnięcia i uchybienia podczas trwania całej umowy obowiązują ustalone kary finansowe. Partner prywatny buduje więc także dla siebie.

RelatedPost