Aktualności

Zamknięci na szansę

Poprosiliśmy Macieja Kopańskiego, Dyrektora ds. Rozwoju ENGIE Polska, o opinię na temat tego jak i czy samorządy wykorzystują PPP do wdrażania projektów w obszarze wytwarzania i dystrybucji ciepła, czy efektywności energetycznej. POLECAMY. PPP jest szansą aby nawet małe samorządy uzyskały […]

czytaj dalej

Wzór do naśladowania?

Platforma PPP (www.ppp.gov.pl), jako przykład dobrze udokumentowanej i przeanalizowanej inwestycji w formule PPP, pokazuje: budowę linii tramwajowej KST (Krakowski Szybki Tramwaj) w Krakowie, oraz budowę Centrum Obsługi Inwestora. Projekty były pozytywnie ocenione w naborach projektów PPP, które przeprowadzało Ministerstwo Inwestycji […]

czytaj dalej

Subrogacja i PPP

W ostatnim „Forum PPP” Bartosz Korbus (Instytut PPP) wskazuje na zagrożenia płynące z wykorzystania w przedsięwzięciu PPP mechanizmów cesji i subrogacji, które opierają się w swej istocie na bezpośrednim lub pośrednim potwierdzeniu przez Podmiot Publiczny bezsporności cedowanej wierzytelności czy też wymagają […]

czytaj dalej

Smart PPP

Hasło „smart city” pobudza wciąż wyobraźnię. Wydajność infrastruktury miejskiej oraz podniesienie świadomości mieszkańców z wykorzystaniem do tego najnowszej technologii informacyjno – komunikacyjnej – taka właśnie wizja miast kusi samorządowców. Eksperci zwracają uwagę na to, że dziś samorządy podejmują często działania […]

czytaj dalej

Speed Uppp Poland, czyli o PPP i smogu

III edycja „Speed uppp Poland” odbędzie się w Warszawie już 5 grudnia 2018 r.  Hasłem przewodnim prelekcji i dyskusji będzie rola sektora prywatnego i PPP w polityce antysmogowej. Powyborczy kurz opada, samorządy wracają do działania. Warto być 5 grudnia w […]

czytaj dalej