Misja portalu PPP Akademia

W Polsce wciąż wiele budynków użyteczności publicznej wymaga gruntownych remontów lub nowych realizacji. Niestety bolączka z jaką borykają się zarówno jednostki samorządowe jak i jednostki Skarbu Państwa to brak lub ograniczony dostęp do finansowania zdolnego pokryć niezbędne inwestycje. Jak pokazują zagraniczne doświadczenia, partnerstwo publiczno – prywatne może być panaceum na naglące potrzeby sektora sprawiedliwości (gmachy sądów, prokuratury, zakłady karne), ochrony zdrowia (szpitale, domy opieki) i oświaty.

Serwis, który dla Państwa stworzyliśmy ma przybliżyć rozwiązanie PPP. Pokazać, że mimo obiegowych opinii jest to rozwiązanie stosunkowo proste i pozwalające na realne oszczędności. W serwisie będą mogli Państwo znaleźć wskazówki, które pozwolą na efektywne przygotowanie się do inwestycji. Każda placówka ma swoją indywidualną charakterystykę, dlatego zachęcamy także do kontaktu z naszymi ekspertami, którzy chętnie posłużą poradą i pomocą w Państwa konkretnym przypadku.

RelatedPost