• Konieczność modernizacji szpitali                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Wydana 15 kwietnia 2011 roku przez Sejm ustawa o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 nr 112 poz. 654) wskazuje na konieczność dopasowania ośrodków zdrowia do norm europejskich. Szczegółowy opis dotyczący wymagań jakie powinny spełniać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą zawarty został w rozporządzeniu Ministerstwo Zdrowia z 26 czerwca 2012 roku. Wedle powyższego wszystkie ośrodki zdrowia, które do końca roku 2016 nie spełnią wymagań zawartych w rozporządzeniu zostaną zamknięte lub ich działalność zostanie w znacznym stopniu ograniczona.

RelatedPost