Dane opublikowane przez MIiR (Łączna szacowana wartość realizowanych i zrealizowanych projektów PPP, wdrożonych od początku 2009 r. do końca 2018 r., wyrażona przez kwotę nakładów inwestycyjnych w przypadku projektów inwestycyjnych oraz kwotę świadczonych usług w przypadku projektów usługowych, wyniosła niecałe 5,89 mld zł. – przypis red.) potwierdzają stopniowy rozwój rynku PPP w Polsce.

To oczywiście optymistyczne, ale Polska pod względem wartości nakładów inwestycyjnych dokonanych w ramach projektów PPP pozostaje w tyle nie tylko za dużymi państwami Europy Zachodniej (Francja, Niemcy), ale także małymi krajami europejskimi takimi jak: Grecja, Austria, Irlandia, Dania czy Belgia.

Dane statystyczne opublikowane przez EPEC wskazują, że tylko w latach 2014-18 wartości rynku PPP we Francji wyniosła około 45 mld zł, a w Wielkiej Brytanii ponad 60 mld zł. Jeżeli chodzi o tworzenie rynku PPP w Polsce i wspieranie jego rozwoju, wciąż jeszcze jesteśmy na początku drogi, a skala naszego rynku PPP pozostawia sporo do życzenia.

W 2 ostatnich latach podjęliśmy jednak działania systemowe, które z upływem czasu powinny zauważalnie wpłynąć na rozwój rynku.

  • Mamy rządową politykę dotyczącą PPP, która wprowadza konkretne cele do osiągnięcia w zakresie liczby i wartości projektów PPP, które chcielibyśmy w Polsce przeprowadzić w najbliższych latach.
  • Zmieniona została ustawa o PPP. Ma być ono podstawowym narzędziem realizacji projektów inwestycyjnych przez jednostki z sektora administracji centralnej.
  • MIiR został wyposażony w kompetencje, które pozwolą mu wspierać rozwój rynku.

Bejm Marcin 1_smAby liczba inwestycji realizowanych w Polsce w modelu PPP zwiększyła się i aby wzrosła ich wartość musimy stworzyć efektywny system merytorycznego wsparcia dla podmiotów publicznych realizujących projekty PPP, ze strony administracji rządowej (np. departamentu PPP w MIiR) i jak najpilniej odbudować zaufanie inwestorów prywatnych w to, że sektor publiczny w Polsce jest w stanie należycie przygotowywać i prowadzić projekty PPP.

  • Wymaga to jak najszybszego ogłoszenia dużych rządowych projektów PPP, o których mówi się od miesięcy tj. projektów PPP dotyczących budowy drogi S6, Metropolitalnej Obwodnicy Trójmiasta, zabudowy błoni Stadionu Narodowego.
  • Projekty te muszą otrzymać wsparcie doradcze na najwyższym poziomie, z tego względu GDDKiA czy MIiR powinny zostać wyposażone w adekwatne budżety projektowe pozwalające na pozyskanie profesjonalnego doradztwa technicznego, finansowego i prawnego.
  • MIiR powinien także zaangażować się w najbliższym czasie w realizację idei pakietowego PPP, czyli łączenia w ramach jednego postępowania większej liczby małych projektów.
  • Z drugiej stron bardzo ważne jest także to, aby MIiR nie uwiarygadniał swoim patronatem projektów prowadzonych przez samorządy niezdecydowane, czy chcą angażować się w PPP.

W ostatnich miesiącach wiarygodności polskiego rynku PPP bardzo mocno zaszkodziła porażka projektu PPP dotyczącego modernizacji i utrzymania dróg wojewódzkich na Dolnym Śląsku oraz sposób prowadzenia prekwalifikacji w projekcie PPP dotyczącym budowy linii tramwajowej w Krakowie. Wspieranie nieprzygotowanych projektów to w istocie działanie szkodzące rozwojowi PPP.

Marcin Bejm, prawnik i partner w kancelarii CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang

RelatedPost