Wbicie pierwszej łopaty pod pionierski rządowy projekt PPP

Wbicie łopaty pod pierwszy rządowy projekt PPP 7.04.2016 r (2) (fot.Warbud)

Symbolicznym „wbiciem łopaty” rozpoczęto historyczny, pierwszy rządowy projekt pt. „Budowa budynku Sądu Rejonowego w Nowym Sączu przy ul. Grunwaldzkiej”, realizowany w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Inauguracji Etapu Inwestycyjnego w obecności zaproszonych gości dokonali przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości – Minister Łukasz Piebiak i Jan Paziewski – Dyrektor Departamentu Budżetu i Efektywności Finansowej, Robert Kałuża – Zastępca Dyrektora Departamentu Wsparcia Projektów PPP w Ministerstwie Rozwoju, przedstawiciele inwestora Sądu Okręgowego w Nowym Sączu – Prezes Mieczysław H. Kamiński i Dyrektor Józef Kiełbasa, Dariusz Rams – Prezes Sądu Rejonowego w Nowym Sączu, Krzysztof Sobierajski – Prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie, Robert Kasprzak – Dyrektor Departamentu Finansowania Strukturalnego Banku Gospodarstwa Krajowego oraz przedstawiciel strony prywatnej, Mirosław Józefczuk – Członek Zarządu Warbud S.A, generalnego wykonawcy.

W wydarzeniu udział wzięli także Prezydent Miasta Nowego Sącza, przedstawiciele Sądu Apelacyjnego w Krakowie, Sądów Okręgowych i Rejonowego.

Budynek Sądu w Nowym Sączu_front_sCelem projektu realizowanego w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego jest zaprojektowanie, budowa, wyposażenie, a następnie kompleksowe utrzymanie przez 20 lat nowoczesnej, 4-kondygnacyjnej siedziby Sądu Rejonowego w Nowym Sączu. Za realizację inwestycji ze strony publicznej odpowiada Sąd Okręgowy w Nowym Sączu, zaś ze strony prywatnej Warbud S.A. – generalny wykonawca inwestycji. Projekt realizowany jest pod kierunkiem Ministerstwa Sprawiedliwości, przy merytorycznym wsparciu Ministerstwa Rozwoju. Partner prywatny zapewnił również sfinansowanie projektu, przy współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Kosztem dla strony publicznej będzie miesięczna płatność w wysokości około 500 tysięcy złotych w okresie 20 lat użytkowania obiektu. Oprócz dostarczenia samego gmachu sądu, w ramach wynagrodzenia partner prywatny odpowiada również za 20-letnie kompleksowe utrzymanie obiektu: bieżące przeglądy, konserwacje i wszelkie remonty, administrowanie budynkiem, utrzymanie czystości, ochronę wraz z monitoringiem, a także dba o tereny zielone oraz parking. Innowacyjne jest również pokrycie przez Partnera Prywatnego kosztów energii cieplnej i elektrycznej. W tej cenie zawarty jest także koszt odsetek od finansowania pozyskanego dla tej inwestycji w Banku Gospodarstwa Krajowego. Po 20 latach budynek zostanie przekazany na własność Sądu.

- Partnerstwo Publiczno-Prywatne, w którym realizowana jest inwestycja, daje stronie publicznej nie tylko realne oszczędności, ale i wsparcie doświadczonego Partnera Prywatnego na każdym etapie inwestycji. Przekazanie Partnerowi Prywatnemu odpowiedzialności za kompleksową realizację inwestycji, począwszy od etapu zaprojektowania, zapewnienia finansowania i budowę, aż po zarządzanie obiektem przez 20 lat umożliwia stronie publicznej skupienie się w pełni na realizowaniu swoich zadań statutowych. – dodał Mirosław Józefczuk, Członek Zarządu Warbud S.A.

Dzięki sprawnej współpracy obu stron i podmiotów współpracujących prace budowlane rozpoczęły się trzy miesiące wcześniej. Ich koniec wstępnie zaplanowany jest na grudzień 2017, zaś przekazanie obiektu do użytkowania przez Sąd w pierwszym kwartale 2018 roku.

Uroczyste rozpoczęcie Etapu Inwestycyjnego

>>> RELACJA VIDEO Z UROCZYSTOŚCI <<< 

Więcej informacji o projekcie:

Wbicie łopaty pod pierwszy rządowy projekt PPP 7.04.2016 r (3) (fot. Warbud)Wbicie łopaty pod pierwszy rządowy projekt PPP 7.04.2016 r (1) (fot. Warbud)

RelatedPost