Uroczyste otwarcie konferencji

Akademia PPP w ochronie zdrowia: Praktyczne rozwiązania PPP w 7 krokach

23 kwietnia 2015 r. odbyła się pierwsza konferencja z cyklu „Akademia PPP w ochronie zdrowia”. Było to spotkanie inicjujące cykl konferencji poświęconych zastosowaniu partnerstwa publiczno-prywatnego w rozbudowie infrastruktury publicznej, organizowanych przez WARBUD S.A. – jedną z największych firm budowlanych w Polsce oraz firmę doradczą A.M.G. Finanse.

Współgospodarzem spotkania był Starosta Rawski, Józef Matysiak. Honorowy patronat nad konferencją objęły: Ministerstwo Gospodarki, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Bank Gospodarstwa Krajowego, Związek Powiatów Polskich, Instytut PPP oraz Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego.

Pozytywnym wnioskiem płynącym z debat eksperckich oraz rozmów kuluarowych jest to, że aktualnie klimat społeczno-polityczny w Polsce, jak nigdy dotąd, sprzyja realizacji projektów w formule PPP, w tym także w ochronie zdrowia. Wynika to m.in. ze zmiany nastawienia agencji rządowych oraz administracji publicznej względem kontraktów PPP i zmiany podejścia banków do kredytowania projektów PPP. Nie bez znaczenia jest też fakt, że zobowiązania wynikające z obsługi projektów PPP nie wliczają się do wskaźników zadłużenia samorządów. Wskazywano także na możliwości realizowania kontraktów hybrydowych PPP w nowej perspektywie unijnej 2014-2020.

„Wierzę, że pojawiła się realna szansa na rozwój kontraktów PPP w Polsce. W szczególności dostrzegam tę szansę w sektorze służby zdrowia. Powodem mojego optymizmu są znaczące i liczne zmiany, które ostatnio nastąpiły w otoczeniu rynkowym związanym z PPP. Ministerstwo Gospodarki i Ministerstwo Infrastruktur i Rozwoju zaczęły ostatnio silnie promować rozwój rynku PPP w Polsce, i tym samym zachęcać samorządy do rozpisywania projektów PPP. Jednocześnie, samorządy zaczęły postrzegać zupełnie inaczej rynek PPP w Polsce.”- powiedział Mirosław Józefczuk, Członek Zarządu WARBUD S.A.

Bardzo ważna okazała się aktywna rola Polskiej Agencji Rozwoju Przemysłu w finansowaniu etapu przygotowawczego projektów PPP oraz aktywna rola Polskich Inwestycji Rozwojowych w promowaniu i finansowaniu takich projektów.

„Dzisiaj partner prywatny rozmawia z partnerem publicznym jak równy z równym. Podsumowując: banki chcą finansować projekty PPP, partnerzy prywatni chcą je realizować, brakuje nam tylko ostatniego ogniwa: realnego rozpisywania przetargów w formule PPP przez partnerów publicznych. Wierzę jednak, że to wkrótce nastąpi.” – dodał Mirosław Józefczuk.

W trakcie konferencji podkreślano również rolę coraz lepszej jakości doradców świadczących usługi na rzecz klienta publicznego. Uczestnicy wydarzenia zgodnie stwierdzili, że bardzo istotna okazała się pozytywna zmiana nastawienia partnera publicznego do partnera prywatnego w ramach projektów PPP.

„Ochrona zdrowia w Polsce cierpi na chroniczny brak środków finansowych, a jednocześnie stoi przed ogromnymi wyzwaniami organizacyjnymi, modernizacyjnymi. Aby im sprostać nie należy czekać tylko na zmiany systemowe, odgórne, które mogą, ale nie muszą się pojawić. Trzeba wykorzystywać te instrumenty, które są już dostępne i wiarygodne. Takim instrumentem jest właśnie partnerstwo publiczno-prywatne, od lat z sukcesem stosowane przez wiele państw na świecie, m.in. Wielką Brytanię, Francję, Hiszpanię, Kanadę czy Turcję. Dobrym przykładem skali potencjału tej formuły jest największy projekt PPP aktualnie realizowany o wartości ok. 1 mld euro – szpital uniwersytecki New Karolinska Solna Hospital w Sztokholmie na 800 łóżek.” – dodaje Tomasz Kopiec, Prezes Zarządu firmy doradczej A.M.G. Finanse.

 Video relacja z wydarzenia

RelatedPost