Projekty pn. „Budowa Instytutu Psychiatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego” oraz „Tarnowskie Gniazda Innowacyjnych Specjalizacji” zostały  objęte wsparciem doradczym finansowanym przez Ministerstwo Rozwoju.

Inicjatywa resortu jest istotnym elementem przyjętej niedawno przez Ministerstwo Rozwoju Polityki Rządu w zakresie rozwoju PPP, której celem jest zwiększenia ilości, skali i efektywności inwestycji w formule PPP.

Przedsięwzięcie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego polega na zaprojektowaniu, wybudowaniu i utrzymaniu nowego budynku dla Instytutu Psychiatrii. Projekt znajduje się na zaawansowanym etapie przygotowania – inwestor wykonał już analizy przedrealizacyjne. Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych wynosi ponad 130 mln zł.

Projekt w Tarnowie obejmuje zaprojektowanie i budowę niskoenergetycznego zespołu nowoczesnych budynków, w tym: centrum usług wspólnych, centrum praktyk projektowania, modelowania i implementacji, tarnowskiego parku doświadczeń oraz interaktywnego zaplecza dydaktycznego dla uczniów, studentów i nauczycieli. Koszt inwestycji szacuje się na ponad 120 mln zł.

W najbliższym czasie Ministerstwo Rozwoju planuje objąć podobnym wsparciem kolejne planowane przedsięwzięcia PPP.

RelatedPost