DSC_7958Partnerstwo publiczno-prywatne z perspektywy sektora publicznego – to główny temat Forum Liderów PPP, które odbyło się 22 marca 2017 r. w Warszawie. Patronem medialnym wydarzenia była PPP Akademia.

Z inicjatywy magazynu „Liderzy innowacyjności” w stolicy spotkali się reprezentanci sektora publicznego i firm prywatnych oraz eksperci posiadający praktyczne doświadczenie w implementacji partnerstwa publiczno-prywatnego. Forum zadedykowano w szczególności samorządom zainteresowanym realizacją inwestycji publicznych w modelu alternatywnym do przetargu publicznego, w którym cena oferenta nie jest kluczowym czynnikiem oceny.

Dyskusji towarzyszyła świadomość, że kończące się programy dofinansowań unijnych, z perspektywy finansowej 2014-2020, determinują zapotrzebowanie na nowe, skuteczne rozwiązania służące pozyskiwaniu środków finansowych na realizację strategii rozwoju i rewitalizacji.

Im mniej funduszy z UE będziemy pozyskiwać, tym więcej partnerstwa publiczno-prywatnego będą potrzebowały samorządy – argumentował poseł do Parlamentu Europejskiego Adam Szejnfeld. Zwrócił on uwagę, że niewielka liczba projektów w formule PPP, realizowanych w Polsce, jest skutkiem nadregulacji i minimalnego poziomu zaufania. „Jeśli w biznesie nie ma zaufania, to się go nie robi. W formule PPP podmiot publiczny i prywatny muszą funkcjonować razem przez lata. Współpraca nie jest możliwa, jeśli nie ufają sobie nawzajem” – podkreślił europoseł.

Według Szejnfelda, struktura funduszy unijnych i wysokość środków kierowanych do poszczególnych państw członkowskich w najbliższych latach ulegnie zmianie. „Jestem przekonany, że im mniej funduszy unijnych Polska będzie miała, tym więcej PPP będziemy potrzebowali. Państwo i jednostki samorządu terytorialnego będą musiały gdzieś pozyskiwać pieniądze z zewnątrz, a nie tylko liczyć na to, co budżet będzie mógł wysupłać” – dodał.

Naczelnik Wydziału Analiz i Monitoringu Rynku PPP w Ministerstwie Rozwoju Marcin Jędrasik zapewnił, że resort chce wprowadzić niezbędne zmiany prawne w zakresie partnerskich projektów i zintensyfikować wsparcie doradcze. „Aktualnie prowadzimy wsparcie tzw. pilotażowych projektów PPP, czyli płacimy za doradców, którzy wspierają konkretne projekty. Chcemy zmienić tę formułę i nie wspierać pilotażowych projektów, ale projekty kluczowe dla rozwoju PPP” – wyjaśnił.

Cały materiał dostępny na portalu samorzad.pap.pl

Poniżej relacja video oraz galeria zdjęć z wydarzenia:

RelatedPost