Misja Nepal
Misja Nepal

Partnerstwo ponad granicami

W kwietniu tego roku w Nepalu doszło do trzęsienia ziemi o sile 7,8 w skali Richtera. Sytuacja w kraju stała się wyjątkowo ciężka. W ciągu kilkudziesięciu sekund życie straciło przeszło 8000 osób, tysiące Nepalczyków zostało pozbawionych domów, dobytku życia i dostępu do wody. Duża część kraju to gruzowisko. Brak schronienia, żywności, czystej wody i poczucia bezpieczeństwa to codzienność wielu miejscowości.

Partnerstwo to również, a może i przede wszystkim, wsparcie tych, którzy potrzebują pomocnej dłoni. Firma Vinci, spółka matka Warbud S.A., nie będąc obojętną na sytuację przekazała dofinansowanie na rzecz odbudowy Nepalu i wsparcie ofiar. Firma Warbud S.A. oraz Fundacja „Warbud – Warto pomagać” czując odpowiedzialność społeczną również podjęły decyzję o czynnym zaangażowaniu w pomoc ofiarom trzęsienia ziemi w Nepalu.

Pod koniec maja przedstawiciel firmy Warbud oraz Fundacji udał się z misją na miejsce dotknięte skutkami trzęsienia ziemi, aby zbadać potrzeby tych najbardziej potrzebujących oraz możliwe drogi wsparcia. Bazą wyprawy zostało Kathmandu, jednak działania prowadzone były głównie w oddalonych od stolicy, niewielkich miejscowościach zniszczonych przez kataklizm w 80% – 90%. 10 dniowa wyprawa objęła zarówno rozpoznanie, konsultacje z Nepalskimi organizacjami dystrybuującymi pomoc dla ofiar, jak i fizyczne wsparcie potrzebujących poprzez odgruzowywanie, dostarczenie żywności czy budowę namiotów i tymczasowego schronienia dla Nepalczyków.

Obecnie opracowywany jest plan efektywnej pomocy jakiej może udzielić firma Warbud w tej tragicznej dla wielu Nepalskich rodzin sytuacji.

„Potrzeby i tragedie ludzkie nie znają granic. Warto pomagać to nie tylko hasło naszej fundacji ale i przesłanie w które wszyscy w Warbud głęboko wierzymy.” – Mirosław Józefczuk, członek zarządu Warbud S.A i prezes Fundacji „Warbud – Warto pomagać”.

RelatedPost