Konferencja „5xP”, czyli o PPP w kilku punktach. Podczas dwóch dni seminariów uczestnicy mogli wysłuchać wystąpień specjalistów, praktyków w temacie partnerstwa publiczno-prywatnego i pomocy publicznej. Konferencję zorganizował Samorząd Województwa Łódzkiego. Partnerem merytorycznym była spółka Warbud, patronem medialnym PPP Akademia.

Zaproszeni przedstawiciele samorządów, doradcy oraz inwestorzy prywatni  przedstawili rekomendacje mające na celu sprawniejszą realizację projektów PPP.

Na przykładach z zakresu efektywności energetycznej, modernizacji oświetlenia, inwestycji drogowych, obiektów kubaturowych oraz inwestycji rekreacyjno-sportowych wskazano, że realizacja projektów w modelu PPP jest szansą dla rozwoju regionu ze względu na ograniczone możliwości wsparcia dotacyjnego. Ponadto przedstawiono samorządowy  projekt dot. stworzenia portalu internetowego, który będzie miał za zadanie kojarzyć planowane inicjatywy zgłaszane przez JST z dostępnymi ogłoszeniami przedsiębiorców realizujących projekty w modelu PPP.

Eksperci przestawili możliwości stosowania konstrukcji powierzeniowej (in-house) czyli powierzenia obowiązku wykonywania zadań publicznych dla podmiotu należącego do danej jednostki samorządu terytorialnego. W sesji konferencyjnej zaprezentowano kluczowe zagadnienia w zakresie bezpiecznej i efektywnej realizacji zamówienia w trybie in-house. Następnie w panelu dyskusyjnym omówiono zalety i wady „powierzenia”.

Konferencję podsumował Marcin Pawlak – Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej w Urzędzie Marszałkowski Województwa Łódzkiego, wskazując na znaczącą rolę PPP i konstrukcji in-house dla rozwoju regionu.

Konferencja odbyła się 26 i 27 marca 2018 r., w Łodzi.

Materiały z konferencji dostępne są na stronie: RPO Województwa Łódzkiego.

RelatedPost