modernizacja-139-szkol-artystycznych-za-pol-miliarda-nfosigw-dolozy-unijne-409-mln-zl

W dniu 17 kwietnia 2018 r. miasto Sopot podpisało umowę PPP na termomodernizację 25 budynków, w tym 12 szkół, 2 sal gimnastycznych, 7 przedszkoli i żłobka, 2 ośrodków kultury oraz Domu Dziecka i Centrum Kształcenia Ustawicznego. Wartość wybranej oferty wyniosła 37 mln zł.

Partner prywatny przeprowadzi w ciągu dwóch lat z własnych środków wszelkie prace termomodernizacyjne w sopockich placówkach. Prace przeprowadzone przez partnera prywatnego będą miały na celu zwiększenie efektywności energetycznej obiektów oraz podniesienie jakości ich użytkowania poprzez wygenerowanie oszczędności pozyskanych dzięki wdrożeniu systemu zarządzania energią.

Na wynagrodzenie partnera prywatnego składać się będzie: dotacja unijna (w wysokości ponad 8 mln zł), oszczędności energetyczne po zakończeniu etapu robót (około 1 mln zł rocznie) oraz dopłata ze strony podmiotu publicznego.

Nowa inwestycja w Sopocie to pierwsze w województwie pomorskim przedsięwzięcie PPP realizowane z dofinansowaniem ze środków unijnych na lata 2014-2020. Przedsięwzięcie realizowane będzie przez firmę Engie Services.

RelatedPost