Do konsultacji publicznych trafił projekt nowelizacji ustawy o partnerstwie publiczno – prywatnym. Projekt jest skutkiem zapowiedzianego przez rząd programu pn. „Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”.

Celem nowelizacji jest uwolnienie potencjału kapitału prywatnego poprzez usunięcie barier prawnych. Projekt przewiduje m.in:

– wzmocnienie kompetencji ministra ds. rozwoju regionalnego we wsparciu projektów PPP;

– umożliwienie realizacji projektów PPP na bazie istniejących spółek podmiotu publicznego;

– wprowadzenie wyraźnej podstawy do zawierania tzw. umów bezpośrednich czy też;

– wprowadzenie dwóch procedur: (1) dobrowolnej oceny mniejszych projektów przez MR oraz (2) obowiązkowej zgody na realizację projektów w innej formule niż PPP (projektów o wartości powyżej 300 mln zł z budżetu państwa).

Z projektem nowelizacji oraz uzasadnieniem do niej można zapoznać się na stronie konsultacje.gov.pl

 

RelatedPost