Ruszył program pakietowania projektów PPP. Jaki jest jego cel? Zmniejszyć koszty inwestycji a dla mniejszych jednostek samorządu terytorialnego to szansa na zwiększenie dostępność takiej formy finansowania. Sensowność nowej inicjatywy dla Akademii PPP komentuje Przemysław Szulfer – Warbud, S.A.

Polski Fundusz Rozwoju będzie decydował, o tym które samorządy zostaną włączone do projektu. To właśnie do PFR należy Funduszu Inwestycji Samorządowych, z którego około 600 mln zł zostanie przeznaczone na rozwój PPP w Polsce. Samorządy mogą liczyć na wsparcie projektu w kwocie nawet do 120 milionów złotych. Te, które spełnią warunki naboru, otrzymają także wsparcie doradcze, które w 90% będzie sfinansowane przez MIiR.

Wszystkie nasze działania to młot, który ma rozbić bariery stojące przed PPP: brak przetartych ścieżek, doświadczenia i relatywnie wysokie koszty doradztwaWitold Słowik, wiceminister inwestycji i rozwoju. (źródło:samorzad.pap.pl)Obszary, na które będzie zwrócona szczególna uwaga PFR to: przebudowa i utrzymanie obiektów dworcowych, przebudowa oraz budowa i utrzymanie obiektów użyteczności publicznej, dróg, placówek oświatowych, obiektów infrastruktury sportowej.

Wsparcie merytoryczne i finansowe Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, a także oferta jaką dysponuje PFR, stwarza szansę na realizację nowych, istotnych dla lokalnych społeczności projektów inwestycyjnych - Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju. (źródło:samorzad.pap.pl)Pakietowanie PPP polega na tym, że to grupa samorządów przeprowadza razem postępowanie dotyczące PPP i razem dokonują zamówienia publicznego. To bez wątpienia da im siłę dużo większą niż miały, jeśli chodzi o rozmowy z partnerem prywatnym. Twórcy nowego rozwiązania mają nadzieję, że będzie paliwem napędowym dla tych mniejszych projektów, które do tej pory nie wzbudzały zainteresowania partnerów prywatnych.

Ekonomiczne uzasadnienie dla projektów PPP znajdujemy przy inwestycjach od 20 – 30 mln zł. Z tego powodu tzw. „pakietowanie” wielu małych i średnich inwestycji PPP wydaje się mieć sens. Z jednej strony pozwoli rozłożyć koszt przygotowania podobnych projektów na wiele samorządów. Dodatkowo, pakietowanie pozwoli lepiej spożytkować ograniczone zasoby prywatnych wykonawców (czas i specjaliści) zainteresowanych realizacją takich projektów - Przemysław Szulfer, dyrektor ds. finansowych Warbud S.A.PFR może też udzielić pożyczek podporządkowanych prywatnym partnerom, które mogą częściowo zastąpić ich kapitał własny na korzystnych warunkach finansowych. Jak podkreśla Przemysław Szulfer, koszty i czas rzetelnie przeprowadzonego przetargu na PPP są dość istotne – i to po obydwu stronach: publicznej i prywatnej.

Kluczowe dla powodzenia pomysłu „pakietowania PPP” wydają się być: kompetencja lidera wyłonionego pośród grupy samorządowej, skłonność samorządowców do kompromisu i wsparcie merytoryczne ze strony Ministerstwa Rozwoju. Ministerstwo namawiałbym również do objęcia funkcji tzw. „eksperta w impasie”, na którego świadomie przystaną wszyscy z grupy samorządowejPrzemysław Szulfer, dyrektor ds. finansowych Warbud S.A.

RelatedPost