20150225_LogoPPP_w_praktyce

„PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE JAKO METODA FINANSOWANIA ZADAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO”

25 listopada w Katowicach odbyła się kolejna konferencja z cyklu Akademia PPP w Praktyce. Organizatorzy Warbud S.A, Philips Lighting Poland Sp. z o.o oraz kancelaria CMS wraz z ekspertami i przedstawicielami samorządów dzielili się swoimi doświadczeniami w zakresie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Patronami honorowymi wydarzenia byli Górnośląski Związek Metropolitalny oraz Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

Zarówno oficjalne panele eksperckie jak i rozmowy kuluarowe pokazały, że zainteresowanie formułą PPP wśród samorządów jest bardzo duże. Coraz więcej dobrych przykładów z Polski, długofalowe oszczędności wykazane przez zagraniczne doświadczenia, możliwość realizacji projektów hybrydowych wraz z funduszami europejskimi czy praktyczne wsparcie ze strony odpowiedzialnych Ministerstw dają poważny impuls do rozwoju PPP w Polsce.

 – To ważne, że możemy dzielić się z innymi naszymi praktycznymi doświadczeniami zdobytymi w Polsce w związku z udziałem w wielu postępowaniach przetargowych dotyczących realizacji projektów PPP w różnych sektorach. Głęboko wierzymy w celowość i zasadność projektów PPP, które powinny doprowadzić do powstania nowoczesnej infrastruktury wykonanej i utrzymywanej przez wiele lat w odpowiednim standardzie przez profesjonalnego i doświadczonego partnera prywatnego. – powiedział Wadim Kurpias, Partner Kierujący Praktyką Projektów Infrastrukturalnych i Project Finance w Polsce i na Region CEE – Kancelaria CMS. 

Uczestnicy konferencji mieli okazję poznać bliżej projekty realizowane w Polsce takie jak budowa budynku Sądu Rejonowego w Nowym Sączu – pierwszy rządowy projekt PPP, liczne przykłady modernizacji w zakresie oświetlenia, czy przykłady z Niemiec dotyczące modernizacji i zarządzania zespołami szkół w formule PPP.

- Podstawową zasadą modelu PPP w przypadku projektów z zakresu efektywności energetycznej –
w tym modernizacji oświetlenia ulicznego i drogowego – jest możliwość sfinansowania projektów
z wygenerowanych oszczędności. Ponadto, istotną korzyścią takiego modelu jest możliwość zastosowania finansowania hybrydowego co oznacza, iż taki projekt może być sfinansowany przez Partnera Prywatnego w połączeniu ze środkami unijnymi. Kluczowe jednak wydaje się, iż w modelu PPP samorządy mają gwarancję uzyskania zadeklarowanego rezultatu, z którego skrupulatnie
i wnikliwie rozliczają Partnera Prywatnego stąd dla Partnera Publicznego jest to inwestycja bezpieczna i pewna. –
podkreślił Maciej Jeziorski, Manager nowych modeli biznesowych – Philips Lighting Poland Sp. z o.o.

Panel dyskusyjny_Akademia PPP w praktyce_25.11

Dodatkowo kończące się subwencje unijne mobilizują przedsiębiorcze samorządy do szukania nowych, tanich i bezpiecznych źródeł finansowania dla przyszłych inwestycji.  Co ważne, zagraniczne przykłady pokazują, że projekty realizowane w formule PPP mogą przynieść realne oszczędności na poziomie 20% względem tradycyjnej formy realizacji inwestycji.

- Głęboko wierzę, że formuła PPP jest skazana na sukces w naszym kraju. Powinniśmy czerpać
z dobrych praktyk takich krajów jak Wielka Brytania, Niemcy, Francja, które to z powodzeniem dokonały rozwoju infrastruktury publicznej w oparciu o Partnerstwo Publiczno-Prywatne. Wraz ze zmianą rządu w naszym kraju dochodzą do nas głosy, że formuła PPP ma się stać jednym z elementów skoku rozwojowego Polski. Jestem przekonany, że poprzez szerokie sięgnięcie po tę formułę uda nam się tego dokonać.” –
skomentował Mirosław Józefczuk, Członek Zarządu Warbud S.A. 

Przywitanie Gości_Akademia PPP w praktycePozytywnym wnioskiem płynącym z poszczególnych prezentacji i debat jest coraz lepsze zrozumienie pomiędzy samorządami a firmami prywatnymi, owocujące częstszym rozpisywaniem przetargów PPP i w końcu  projektami zakończonymi  sukcesem.

- Partnerstwo publiczno-prywatne to ciągle nowa metoda na realizację wielu zadań samorządów i metoda ich finansowania. Z zaciekawieniem wsłuchiwaliśmy się w głos ekspertów. Celem konferencji była wymiana doświadczeń pomiędzy firmami i przedstawicielami samorządów zainteresowanych realizowaniem inwestycji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Myślę, że przedstawiciele naszych miast wynieśli pokaźny zasób wiedzy z tej arcyciekawej dyskusji. – podsumowała Małgorzata Mańka-Szulik, Przewodnicząca Zarządu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, Prezydent Miasta Zabrze.


>>> RELACJA VIDEO Z WYDARZENIA <<< 

 

Patronat Honorowy:

 

Logo metropolia silesia

 

Logo_pionowe_w_formacie_EPS

 

Organizatorzy:

 

WARBUD LOGO WYBRANE [Converted]

 

GMC_Wordmark_2008_RGB

 

CMS_LawTax_RGB_28-100mm


Patronat medialny:

Logo TVP Katowice nowe

logo GSiA_eps [Converted]

logo dww [Converted]
radio Katowice nowe!!

 


RelatedPost