FAKT DOTYCZĄCY POLSKIEGO RYNKU PPP (źródło MIiR): Łączna szacowana wartość realizowanych i zrealizowanych projektów PPP , wdrożonych od początku 2009 r. do końca 2018 r., wyrażona przez kwotę nakładów inwestycyjnych w przypadku projektów inwestycyjnych oraz kwotę świadczonych usług w przypadku projektów usługowych, wyniosła niecałe 5,89 mld zł. 

KOMENTARZ:

 

zdj_prelekcjaW samym tylko 2018 r. w Turcji, dokonano „zamknięcia finansowego” projektu, którego wartość przewyższa (i to znacznie) łączną wartość wszystkich umów PPP, które zawarto w Polsce w latach 2009 – 2018.

To wiele mówi o kondycji polskiego rynku PPP. Mimo zauważalnej, wciąż zwiększającej się świadomości sektora publicznego w zakresie realizacji inwestycji w tej formule, nie obserwujemy znaczącego wzrostu liczby ogłaszanych postępowań, a tym samym – podpisywanych umów.

Jednocześnie – w przeważającej części podpisanych umów PPP w Polsce – mamy do czynienia z projektami mniejszymi, realizowanymi przez gminy miejskie. W dalszym ciągu odczuwalny jest brak faktycznego przekonania ze strony publicznej, że formuła PPP może stanowić realną i atrakcyjną alternatywę dla tradycyjnych przetargów publicznych.

Impulsem do zmiany, mogą być m.in. obecnie planowane projekty drogowe, które – w przypadku ich efektywnej realizacji – będą stanowić istotny procent w wartości wszystkich dotychczas podpisanych umów PPP w Polsce.

Piotr Szewczyk,

specjalista ds. PPP, prawnik, Warbud SA

RelatedPost