Portal „Platforma PPP” opublikował cztery specjalistyczne poradniki poświęcone inwestycjom realizowanym w formule partnerstwa publiczno – prywatnego. Zakres publikacji obejmuje kolejno: sektor budynków użyteczności publicznej, efektywność energetyczną, parkingi oraz sektor wodno-kanalizacyjny.

W publikacji poświęconej budynkom użyteczności publicznej przybliżono realizację pierwszej rządowej inwestycji PPP w Polsce tj. budowę Sądu Rejonowego w Nowym Sączu. Kolejne publikacje dotyczą: modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy Radzionków, budowy podziemnego parkingu na terenie Zespołu Hali Stulecia we Wrocławiu oraz modernizacji oczyszczalni ścieków w obrębie miasta i gminy Konstancin – Jeziorna.

W ramach realizowanego projektu pn. „Rozwój partnerstwa publiczno – prywatnego w Polsce” planowane jest przygotowanie w sumie 10 opisów najlepszych praktyk z przedsięwzięć PPP. Pięć z nich zostanie opracowanych na podstawie przeprowadzonych analiz przedrealizacyjnych w pierwszym etapie wsparcia doradczego, natomiast pozostałe pięć publikacji będzie dotyczyło inwestycji mających kluczowy wpływ na rozwój rynku PPP w Polsce.

Publikacje dostępne są pod poniższymi linkami:

Dobre praktyki-sektor budynków użyteczności publicznej

Dobre praktyki-sektor efektywności energetycznej

Dobre praktyki-sektor parkingów

Dobre praktyki-sektor wodno-kanalizacyjny

RelatedPost