Od 2018 r. na rynku PPP można zaobserwować znaczne zwiększenie zainteresowania realizacją obiektów oświatowych. Po gminie Wiązowna, tym razem Piastów odważył się zaufać tej formule rozbudowując i przebudowując LO im. Adama Mickiewicza. To wyjątkowy projekt realizowany przez miasto z budową hali sportowej wraz z zagospodarowaniem otaczającego szkołę terenu. Firmą wykonawczą jest Warbud SA. To przykład na to, że PPP pozwala budować nowocześnie, ekonomicznie i przede wszystkim ekologicznie. 

RelatedPost