Za nami Forum Liderów PPP – wydarzenie, którego nasza Akademia była patronem medialnym. W gronie ekspertów, prawników, samorządowców, przedstawicieli biznesu i strony rządowej spotkaliśmy się online 28 października 2020 roku. Tegoroczne Forum skupiło swoją uwagę na zagadnieniach związanych z: rewitalizacją, projektami deweloperskimi oraz przestrzenią publiczną zrównoważoną.

0-2

W czasie kilku paneli dyskusyjnych poruszono zagadnienia w szczególności związane z:

  • potencjałem wykorzystania modelu PPP i najlepszymi praktykami w inwestycjach rewitalizacyjnych, z uwzględnieniem projektów deweloperskich i koncepcji przestrzeni zrównoważonych;
  • punktami krytycznymi w procedurze PPP – praktycznym podejściem do projektów;
  • najlepszymi praktyki w przygotowaniu i strukturyzacji projektów PPP w sektorze rewitalizacji – konstrukcja umowy, budżet i zarządzanie projektem;
  • przyszłością PPP, bilansem udanych- nieudanych inwestycji, rynkiem PPP po COVID oraz ryzykiem politycznym w projektach PPP.

Eksperci rozmawiali m.in. o punktach krytycznych w procedurze PPP, czyli o praktycznym podejściu do projektów. Lilianna Bogusz, Dyrektor Departamentu PPP w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej mówiła, że strona rządowa widzi możliwości zastosowania – wykorzystania formuły PPP – w projektach rewitalizacyjnych ale najpierw należy zdefiniować cel projektu przez promotora, przedstawiciela podmiotu publicznego. Sukces projektu PPP zależy w dużej mierze od tego, jak jest on prowadzony przez partnera publicznego – zaznaczyła Agata Kozłowska, Investment Support i dodała, że musi być przejrzysta struktura, dobrze osadzona i zorganizowana.

Marcin Podlecki, Business Development Director, Mota – Engil Central Europe podkreślał z kolei, że podmiot publiczny powinien wybrać do danego postępowania takie podmioty prywatne, które rozumieją dane zagadnienie. Pozyskajmy takiego partnera, który ma konkretne doświadczenie odpowiadające danej inwestycji. Kolejna kwestia to zmiana ograniczenia limitowania firm chcących przystąpić do postępowania – nie trzy a nawet pięć. Pamiętajmy, że część może nawet nie złożyć projektu. Kolejny przedstawiciel podmiotu prywatnego Przemysław Szulfer z Warbud S.A. powiedział, że jego firma dostrzega w ostatnich miesiącach znaczne zainteresowanie formułą PPP po stronie samorządów. „Za nami dekada wielkich nadziei i zmarnowanych szans na PPP. Przed nami – dekada wielkich wyzwań.Obecna pandemia to dla nas wielkie wyzwanie i odpowiedzialność. W kraju na dorobku rozwój infrastruktury wciąż jednak będzie kołem zamachowym gospodarki. Realizowane projekty PPP istotnie poprawiają postrzeganie samorządu w oczach inwestorów. PPP to nie wydatek a inwestycja w przyszłość i szansa na dalszy rozwój.”

 

 

RelatedPost