Konferencja „Nowa rzeczywistość PPP” organizowana przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju już za nami. Eksperci, urzędnicy, przedstawiciele rządu, samorządowcy, przedstawiciele branży budowlanej i bankowcy pojawili się na PGE Narodowym, żeby nie tylko podzielić się swoimi doświadczeniami związanymi z projektami PPP, ale też żeby powiedzieć, w którym kierunku rzeczywistość powinna zmierzać.

41797201_1172198859588037_8104298138715553792_n
Uczestnicy debaty „PPP szansą na lepszą jakość życia w miastach” dużo mówili m.in. o mocno niedoszacowanych przez podmioty publiczne budżetach na PPP. Moderator dyskusji dr Rafał Cieślak zauważył, że samorządy kładą nacisk przede wszystkim na budowę, a równie ważny w całym projekcie PPP jest etap eksploatacji. Ten odsuwany jest na dalszy plan. Podobnie niedowartościowane są w samorządach koszty finansowania inwestycji. Z czym zgodził Mirosław Józefczuk, WARBUD S.A.

„Partner publiczny szacując budżet zapomina, że PPP składa się z 3 etapów. Borykamy się z „krótką kołdrą” budżetową. Jeśli nie macie pieniędzy na Rolls-Royce’a to ograniczcie albo ilość albo jakość eksploatacji. Przecież może być też tak, że koszty eksploatacji są dzielone między obu partnerów.”

Lilianna Bogusz – Dyrektor Departamentu PPP, MIiR:

„Traktowanie projektu w okresie cyklu życia pozwala osiągać efekt jakości. Myślenie w ten sposób o projekcie to nowa jakość.”

Jacek Terebus – Zastępca Prezydenta Płocka – dzielił się licznymi doświadczeniami, które miasto zdobyło dzięki realizacjom projektów właśnie w formule PPP. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, wymiana oświetlenia, budowa ośrodków sportowych, to tylko niektóre ze zrealizowanych lub przygotowywanych projektów PPP. Jacek Terebus mówi wprost: PPP to oszczędność dla budżetu, to oszczędność czasu i duża gwarancja na realizację dobrej inwestycji.

„Plus PPP? Jakość idzie za usługami realizowanymi w PPP. Jest ona nieporównywalnie większa w stosunku do tradycyjnych postępowań. W przypadku PPP od samego początku wiemy co kupujemy. Nic nie okazuje się trakcie procesu.”

Roman Ciepiela, Prezydent Tarnowa, podzielił się doświadczeniem z przygotowań do realizacji projektu budowy TGIS czyli Tarnowskiego Gniazda Innowacyjnych Specjalizacji.

42099719_288390655222997_8014144060753182720_n

Po 3 latach przygotowań: współpracy z doradcami, rozpoznawaniu możliwości finansowych miasta i zabezpieczeniu środków do 2038 roku, rozpoczynają etap wyboru partnera prywatnego. Z przesłanych już 7 wniosków wybiorą 3 potencjalnych partnerów, którzy będą w dalszej kolejności ubiegać się o zamówienie.

42124203_2170636436522681_8023746383561359360_n
Janina Pokrywka z Zarządu Inwestycji Miejskich Krakowa opowiadała o tym, jak u nich przebiega procedura wyłonienia partnera prywatnego, który ma zbudować Centrum Obsługi Inwestora. Zachęcała do tego żeby oprócz współpracy z doradcami postawić na dialog techniczny. Konferencje, różne spotkania na których analizowany byłby projekt przed jego ogłoszeniem. To czas i okazja, żeby usłyszeć wiele cennych uwag, których zastosowanie pomoże minimalizować ryzyko pojawiania się problemów na przyszłość. Janina Pokrywka zwróciła też uwagę na – według niej – niejednoznaczność interpretacji niektórych zapisów w ustawie o PPP, które powodują wydłużenie procedury przetargowej. Jako trudność, która może wpłynąć na tą nową rzeczywistość PPP, przedstawicielka Krakowa wskazała również problemy z rentownością branży budowlanej.

„Wysokie ceny i brak rąk do pracy. Jest tak dynamika zmiany, że firmy które wygrały przetarg, rezygnują. Nie są w stanie realizować umowy”.

Dziś wchodzi w życie tzw. duża nowelizacja ustawy o PPP. Minister Witold Słowik otwierając konferencję „Nowa rzeczywistość PPP” powiedział, że rząd w zakresie rozwijania PPP stawia sobie bardzo ambitne cele. Zakłada zawarcie do końca roku 2020 nowych umów PPP, uruchomienie przynajmniej 10 nowych postępowań, gdzie stroną publiczną będzie strona rządowa, a 5 % budżetowych nakładów inwestycyjnych ma być realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

To są plany. Jak będzie rzeczywistość?

RelatedPost