W dniach 29 – 30 listopada 2017 r. w Płocku odbyło się Międzynarodowe Forum PPP. Wydarzenie stało się impulsem do wymiany doświadczeń pomiędzy samorządami oraz przedstawicielami sektora prywatnego. Partnerem medialnym wydarzenia była PPP Akademia.

Wydarzenie poświęcone było rozwojowi koncepcji partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce. Główną ideą forum była wymiana doświadczeń pomiędzy samorządami przy wsparciu firm doradczych i partnerów prywatnych. W trakcie konferencji zaplanowano dyskusje, rozmowy i warsztaty, które obejmowały kluczowe tematy dotyczące współpracy w tej formule. W Forum wzięło udział ponad 200 specjalistów z zakresu PPP.

Istotnym założeniem dla tego wydarzenia było również omówienie praktycznych aspektów realizacji inwestycji.  Konkretne przykłady, pomysły i refleksje omawiane były przez ekspertów, którzy zdążyli już nabyć wiedzę w trakcie realizacji poszczególnych inwestycji.

„Partnerstwo publiczno – prywatne pokrywa szereg ryzyk związanych z dostarczeniem i eksploatacją infrastruktury. Począwszy od projektowania, poprzez jego budowę, utrzymanie, zarządzanie energią. Wszystkie te ryzyka są skumulowane w jednym ręku, w związku z tym, odpowiedzialność za ten projekt pozostaje również w jednym ręku” – wskazywał Przemysław Szulfer – dyrektor finansowy Warbud SA.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z relacją video z wydarzenia (poniżej).

RelatedPost