- Sektor prywatny cały czas czeka na nowe otwarcie. Mamy nadzieje na to, że inicjatywy podejmowane przez Ministerstwo Rozwoju uproszczą procedury wyboru partnera prywatnego. Do tej pory dość sprawnie poruszamy się w otoczeniu legislacyjnym, brakuje jednak pewnych bodźców, które zachęciłyby do szerszej formuły. Oczywiście czekamy na większe inwestycje, które pozwolą nam jako sektorowi prywatnemu, wykazać się większą innowacyjnością – mówi Polskiej Agencji Prasowej Przemysław Szulfer, wicedyrektor administracyjno – finansowy Warbud SA.

Cała wypowiedź dostępna poniżej:

 

RelatedPost