S

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie będzie miał nową siedzibę z zapleczem biznesowym. Dzięki obiektowi, który znajdzie się w Olsztyńskim Parku Naukowo-Technologicznym, placówka odblokuje potencjał badawczy i rozszerzy współpracę z przedsiębiorcami. Przedsięwzięcie ma być zrealizowane w formule PPP.

Nowa siedziba Instytutu z zapleczem badawczo-naukowym kosztować będzie 93 mln zł, z czego 77 mln zł stanowić będzie unijna dotacja, a pozostała kwota będzie wkładem własnym naukowej instytucji. Co istotne, inwestycja ta umieszczona jest na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Partner prywatny, który ma zostać wyłoniony w ciągu najbliższego roku, zbuduje budynek, a Instytut spłaci jego wkład w opłacie za dostępność. Całkowita spłata ma nastąpić w ciągu 15 lat, choć nie wykluczone, że okres spłaty będzie krótszy – wyjaśnił prof. Piskuła, dyrektor Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie.

Przypomniał, że plany budowy nowej siedziby Instytutu PAN sięgają 2011 roku. W 2013 roku Instytut podpisał z miastem – jako prowadzącym Park Naukowo-Technologiczny – list intencyjny o chęci lokalizacji w nim placówki naukowej. W 2015 r. Instytut kupił w bezpośrednim sąsiedztwie Parku 2,2 hektarową działkę, na której wybudowana zostanie nowa siedziba. Będzie ona miała powierzchnię ponad 9 tys metrów kwadratowych, pracować będzie w niej około 200 osób. Budowa ma się zacząć pod koniec 2018 r. a zakończyć w grudniu 2020 r.

źródło: PAP

RelatedPost