IMG_9470

Pierwszy rządowy projekt PPP w Polsce

5 marca w Nowym Sączu odbyło się podpisanie przez Skarb Państwa – Sąd Okręgowy w Nowym Sączu umowy na realizację Projektu pt. „Budowa budynku Sądu Rejonowego w Nowym Sączu przy ul. Grunwaldzkiej” w formule Partnerstwa Publiczno – Prywatnego. Wykonawcą tego pierwszego rządowego projektu w formule PPP jest firma Warbud– Infrastruktura z Warszawy, należąca do grupy budowlanej Warbud S.A., czołowego wykonawcy w Polsce.

W obecności przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz zaproszonych gości została podpisana umowa na realizację Projektu pt. „Budowa budynku Sądu Rejonowego w Nowym Sączu przy ul. Grunwaldzkiej” w formule partnerstwa publiczno – prywatnego (PPP). Umowa zawarta została pomiędzy Sądem Okręgowym w Nowym Sączu jako jednostką organizacyjną Skarbu Państwa – Podmiotem Publicznym, a Firmą Warbud – Infrastruktura Sp. z o.o. z Warszawy – Partnerem Prywatnym. Projekt ten to pierwsza inwestycja w Polsce realizowana w formule PPP, gdzie po stronie Partnera Publicznego stoi jednostka organizacyjna Skarbu Państwa.

- Mam głębokie przekonanie, że zawierana dzisiaj umowa jest korzystna dla obu stron i przyczyni się do spełnienia oczekiwań każdej z nich. Sądowi Rejonowemu pozwoli szybko uzyskać nowoczesną sprawnie zarządzaną siedzibę, niezbędną do realizacji powierzonej misji. Wybranemu Partnerowi Prywatnemu umożliwi pozyskanie nowych doświadczeń i dalszy rozwój poprzez osiągnięcie założonych efektów ekonomicznych. – podsumował Pan Mieczysław Kamiński, prezes Sądu Okręgowego w Nowym Sączu.

Celem projektu jest budowa, a następnie utrzymanie w okresie 20 lat nowoczesnej siedziby Sądu Rejonowego w Nowym Sączu, która spełniać będzie wysokie standardy pracy i obsługi interesantów poprzez zapewnienie m.in. stosownej powierzchni sal rozpraw, efektywnej obsługi i komunikacji, a także bezpieczeństwa i sprawnej archiwizacji dokumentów.

Prace nad projektem obejmują zaprojektowanie i budowę budynku sądowego o powierzchni użytkowej ok. 5 500 m2 wraz z parkingiem podziemnym, pełną infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu o powierzchni netto ok. 8 200 m2 oraz jego kompleksowym wyposażeniem. Grunt jest wkładem w projekt ze strony Publicznej. Partner Prywatny jest zaś zobligowany zaaranżować finansowanie, zaprojektować, wybudować, utrzymywać oraz udostępniać budynek za ustaloną opłatą Sądowi Rejonowemu w Nowym Sączu przez okres 20 lat. Z tego tytułu Sąd poniesie koszt w wysokości 6,1 mln złotych rocznie. Po upływie 20 lat zabudowana nieruchomość zostanie przekazana na własność Sądu. Podmiotem przygotowującym Projekt do realizacji jest Sąd Okręgowy w Nowym Sączu – pod kierunkiem Ministerstwa Sprawiedliwości, przy merytorycznym wsparciu Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju – w ramach prac Platformy Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

- Projekt w Nowym Sączu jest krokiem milowym dla projektów realizowanych w formule Partnerstwa Publiczno Prywatnego w Polsce. Formuła ta jest szansą dla realizacji  niezbędnych inwestycji, które podniosą bezpieczeństwo i standard życia Polaków. Wierzymy, że współpracavz Sądem Okręgowym w Nowym Sączu będzie wzorem dla innych tego typu przedsięwzięć.   – powiedział Mirosław Józefczuk, Członek Zarządu firmy WARBUD.

Prace nad koncepcją architektoniczną rozpoczną się już niebawem. Koniec prac wstępnie zaplanowany jest na grudzień 2017, zaś przekazanie obiektu do użytkowania przez Sąd w pierwszym kwartale 2018 roku.

 

RelatedPost