7 maja w Gdańsku spółka Zakład Utylizacyjny Sp z o.o. oraz wykonawcy: Astaldi S.p.A., TM.E S.p.A. Termomeccanica Ecologia oraz TIRU S.A. podpisali umowę na zaprojektowanie, budowę i eksploatację zakładu termicznego przekształcania odpadów w Gdańsku. Podpisanie umowy to efekt długotrwałego postępowania o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, które zostało wszczęte we wrześniu 2014.

Zakład termicznego przekształcania odpadów komunalnych w stolicy woj. pomorskiego powstać ma do 2021 r. Moc przerobowa nowej spalarni wyniesie 160 tys. ton rocznie. System zagospodarowania odpadów obejmie ponad 1 mln mieszkańców Gdańska i okolicznych gmin. Na realizację inwestycji dotację w wysokości ponad 353 mln zł przyznał Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Całkowita wartość projektu to niemal 644 mln zł.

RelatedPost