Pracownia PET Regionalnego Ośrodka Onkologicznego
w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym
im. M. Kopernika w Łodzi

Inwestor:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi

Lokalizacja:
Województwo Łódzkie

Zakres prac:
Roboty wykończeniowe, Generalne wykonawstwo, Roboty ogólnobudowlane, Adaptacja

Obiekt w liczbach:
Powierzchnia zabudowy – 1254 m2
Kubatura – 6019 m3

Termin realizacji:
Czas realizacji: XII/2011 – XII/2013

Wartość kontraktu:
25010240.71

PET PET2 PET3

RelatedPost